iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

Αφήστε τις εξυπνάδες


Αφήστε τις εξυπνάδες

Καλά θα κάνουν, λοιπόν, αυτοί που υπέκυψαν και σε αυτή την αξίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γιατί η Ε.Ε. έκανε την "υπόδειξη", δηλαδή έδωσε τη σχετική εντολή) να αφήσουν τις "εξυπνάδες" περί Νορβηγών και δεν ξέρω τι άλλων ξένων "εμπειρογνωμόνων". Και να στρέψουν την προσοχή τους στις υποδείξεις που χρόνια τώρα τους κάνουν οι Έλληνες φοροτεχνικοί, αλλά και τα στελέχη των ΔΟΥ και του λοιπού δημόσιου εισπρακτικού μηχανισμού, ο οποίος έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του να μαραζώνει και να απαξιώνεται. Πώς έχει την απαίτηση το υπουργείο Οικονομικών να αποδίδει η δουλειά των ΔΟΥ, για παράδειγμα, όταν αυτές λειτουργούν με τους μισούς από τους αναγκαίους υπαλλήλους; Κι όταν ο μηχανολογικός εξοπλισμός τους είναι τεχνολογίας της προπερασμένης δεκαετίας! Όλα τα άλλα αποτελούν προφάσεις εν αμαρτίαις...

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση