iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

κρητολογικό


Με κάθε επισημότητα ξεκίνησε χθες το ΙΑ’ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο στο Ρέθυμνο, το οποίο διοργανώνει η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνου.
Η εναρκτήρια συνεδρία πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από κόσμο Ωδείο της παλιάς πόλης με τον καθιερωμένο αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος.
Ακολούθησαν οι επίσημοι χαιρετισμοί από το Σεβασμιότατο Άγιο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο, ο οποίος διάβασε το μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, από το Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγένιο, από το δήμαρχο Ρεθύμνου κ. Γεώργιο Μαρινάκη, από τον πρόεδρο του Ι’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου κ. Ερατοσθένη Καψωμένο, τον πρόεδρο του ΙΑ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου κ. Νικόλαο Ε. Παπαδογιαννάκη και το γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου κ. Γιάννη Μιχ. Γρυντάκη.
Η τελετή έναρξης του πολυσήμαντου συνεδρίου ολοκληρώθηκε με τιμητική εκδήλωση για το διακεκριμένο επιστήμονα Στυλιανό Αλεξίου, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην γενικό έφορο Αρχαιοτήτων Κρήτης και διευθυντή του Μουσείου Ηρακλείου, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας, του Γερμανικού Ινστιτούτου και επίτιμο διδάκτορα των πανεπιστημίων Padova, Αθηνών και Κύπρου.
Λόγω ασθενείας ο καθηγητής κ. Αλεξίου δεν παραβρέθηκε και την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Κατερίνα Κόπακα, η οποία πραγματοποίησε και την τιμητική εισήγηση για το διακεκριμένο επιστήμονα.
Ακολούθησε η δεύτερη συνεδρίαση της ολομέλειας του ΙΑ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, η οποία είχε θέμα "Ρέθυμνο: Διαχρονική πορεία".
Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ανακοινώσεις για την ιστορία του Ρεθύμνου, από διαπρεπείς επιστήμονες-αρχαιολόγους.
Η κ. Μαρία Βλαζάκη ανακοίνωσε σημαντικά στοιχεία για την περιοχή του Ρεθύμνου κατά την Εποχή του Χαλκού, ο κ. Νικόλαος Σταμπολίδης μίλησε για τις νέες ανακαλύψεις στην Ελεύθερνα, ο κ. Μιχάλης Ανδριανάκης αναφέρθηκε στην περίοδο από την Παλαιοχριστιανική Περίοδο στη Βενετοκρατία και ο κ. Κώστας Γιαμπιτσόγλου ανακοίνωσε στοιχεία για την κοσμική και θρησκευτική αρχιτεκτονική κατά τους Οθωμανικούς Χρόνους στην Κρήτη.
Οι συνεδριάσεις του ΙΑ’ Κρητολογικού Συνεδρίου θα συνεχιστούν κανονικά σήμερα και τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, όπως και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, το οποίο έχει ως ακολούθως:
Σήμερα:
- Ωδείο, 21:30: Εκδήλωση τιμής στη μνήμη του Γιάννη Σακελλαράκη.
Αύριο:
- Ωδείο, 21:30: Μάρκου Αντώνιου Φόσκολου "Φορτουνάτος". Θεατρική παράσταση από τη Θεατρική Ομάδα Καθηγητών της ΕΛΜΕ Ν. Ηρακλείου.
Μεθαύριο:
- Τέμενος Καρά Μουσά Πασά 19:00: "Το Ρέθυμνο της Οθωμανικής Περιόδου μέσα από τα μνημεία του". Έκθεση φωτογραφίας (οργάνωση: 28η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Σύλλογος Παλιάς Πόλης. Μουσική: Γιάννης Παπατζανής).
- Ωδείο 21:30: Ρεθεμνιώτικα μουσικά ακούσματα και χοροί. Μουσική εκδήλωση.
Τρίτη:
- Ωδείο 21:30: Μπεργαδή "Απόκοπος". Θεατρική παράσταση από τη Θεατρική Ομάδα "Χώρος".
Τετάρτη:
- Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης,19:00: Αριστόδημος Παπαδάκης "Υψώνοντας σημαίες". Εγκαίνια έκθεσης.
- 21:00: Συναυλία από τις "Φωνές του Νότου" στην κρήνη Rimondi.
Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για τον κοινό.

Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη

Στο μήνυμά του Οικουμενικού Πατριάρχη για την έναρξη του ΙΑ' Κρητολογικού Συνεδρίου σημειώνονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω: «Η νήσος αύτη (σ.σ. η Κρήτη), δεσπόζουσα εις την Μεσόγειον Θάλασσαν, κατά την μακραίωνα ιστορίαν της πολλά υπέστη δεινά και καταστροφαί μεγάλαι εγένοντο εν αυτή υπό τε των στοιχείων της φύσεως, κατά την Αρχαιότητα, έτι δε και υπό της μανίας των πολεμίων, οίτινες κατά καιρούς επεδίωξαν να θέσωσιν υπό την εξουσίαν των τους υπρηφάνους κατοίκους της. Αλλ’ όμως το αδιάπτωτον φρόνημα των κατοικούντων την νήσον ουχί μόνον δεν υπέκυπτεν αλλ’ ανορθούμενον εμεγαλούργει εις όλας τα περιόδους της ιστορίας, κατά τε την προχριστιανικήν αλλά και αφού ούτοι εδιδάχθησαν και εδέχθησαν τον σωτηριώδη λόγον του Κυρίου ημών.
Η ιστορία της Κρήτης όμως δεν είναι μόνον το παρελθόν, αλλά και όσα συντελέσθηκαν εν αυτή έως των νεωτέρων χρόνων και των καθ’ ημάς. Τούτον τον πλούτον, ήγουν χριστιανικόν και θύραθεν, πνευματικόν, οικοδομικόν, καλλιτεχνικόν και πάντα άλλον, ον ανά τους αιώνας εκαρποφόρησαν οι κάτοικοι της Κρήτης, επιχειρούσι να αναδείξωσι τα κατά καιρούς διοργανούμενα εν τη νήσω ταύτη Κρητολογικά Συνέδρια, ως το νυν διαξαγόμενον. Η πληθύς των επιστημονικών ανακοινώσεων και τα λίαν ενδιαφέροντα θέματα αυτών, όπως προκύπτει από τε τους τίτλους και τας σχετικάς ήδη δημοσιευθείσας περιλήψεις ας επισταμένως ανέγνωμεν, αφορώσας εις την Αρχαιολογίαν, την Ιστορίαν, την Τέχνην, την Γλώσσαν, την Φιλολογίαν, την Εθνογραφίαν, προσέτι δε και την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν της περί ης ο λόγος νήσου, ου μην αλλά και η πολυάριθμος των διαπρεπών επιστημόνων χορεία, ανερχόμενων εις επτά σχεδόν εκατοντάδας, οίτινες συνήλθον εις την πόλιν του Ρεθύμνου από πολλάς χώρας της Οικουμένης, ίνα ο καθείς εξ αυτών αναπτύξη τας απόψεις του επί του θέματος εκείνου, περί του οποίου είναι ανεγνωρισμένως ειδήμων, πάντα ταύτα καθιστώσι βεβαίαν την επιτυχίαν του Συνεδρίου υμών και προδικάζουσι την εξαγωγήν χρησίμων και τεκμηριωμένων πορισμάτων». Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν επίσης ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του 10ου (του προηγούμενου) Κρητολογικού Συνεδρίου Ερατοσθένης Καψωμένος, ο πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων "Ο Χρυσόστομος" Αντώνιος Πετρουλάκης, ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Συνεδρίου Ν.Ε. Παπαδογιαννάκης και Γιάννης Μ. Γρυντάκης, αντίστοιχα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση