iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με το με χρονολογία 16/9/2011 αποδεικτικό επίδοσης του επιμελητή δικαστηρίων, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, Κωνσταντίνου Γιαννακουδάκη, επιδόθηκε στον κ. εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου αντίγραφο της με αριθμ. πρωτοκόλλου Γ.Α. 5291/ΕΜ/743/2011 αίτησης του εισαγγελέα Ανηλίκων Ηρακλείου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), κατά της υπηκόου Βουλγαρίας YORDANOVA ASENOVA EVA α.λ.σ., πρώην κατοίκου Αγίου Σίλα Ηρακλείου και ήδη αγνώστου διαμονής, για τη δικάσιμο της 7ης-3-2012, καλούμενη να εμφανιστεί ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου για τη δικάσιμο αυτή (7-3-2012), ότε και θα συζητηθεί η ως άνω αίτηση του εισαγγελέα Ανηλίκων Ηρακλείου κατά της ως άνω καθ' ης, άλλως και αρνηθεί η συζήτηση αυτή θα γίνει και ερήμην της.

Ηράκλειο 12-10-2011

Ο εισαγγελέας Ανηλίκων, Αθανάσιος Κ. Γαλήνας, αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση