iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΟΝΟΣΤΗΛΑ ΛΑΣΙΘΙ


ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 25 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας με την παρακάτω ατζέντα:
1. Έγκριση στρατηγικού σχεδιασμού επιχειρησιακού προγράμματος περιόδου 2012-2014 Δήμου Ιεράπετρας (εισηγητής κ. Ζαχαρενάκης).
2. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού για έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (εισηγητής κ. Ζαχαρενάκης).
3.Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Ιεράπετρας στο Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 2 "Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων" (εισηγητής κ. Ζαφειράκης).
4. Υποβολή φακέλων υποψηφιότητας του Δήμου Ιεράπετρας στο Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013", κωδικοί μέτρων 313, 321, 322, 323 (εισηγητής κ. Ζαφειράκης).
5. Διαμόρφωση δρόμων δημοτικής ενότητας Ιεράπετρας με σκυρόδεμα (εισηγητής κ. Ζαφειράκης).
6. Πολιτική Προστασία 2011 - μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων (εισηγητής κ. Ζαφειράκης).
7. Ανάθεση προμήθειας καυσίμων 2012 (εισηγητής κ. Ζαφειράκης).
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου "Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Δ. Γδοχίων" (εισηγητής κ. Ζαφειράκης).
9. 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του ΝΠΔΔ "ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας" (εισηγητής κ. Χριστοφακάκης).
10. Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των δομών "Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ", που εντάχθηκαν στη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" της ΕΕΤΑΑ κ.ά.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οικονομική Επιτροπή

Υπό την προεδρία του δημάρχου κ. Σήφη Αναστασάκη συνεδριάζει μεθαύριο Δευτέρα, στις 10 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1) Διεξαγωγή επαναληπτικής δημοπρασίας ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ιεράπετρας για το σχολικό έτος 2011-2012 (εισηγήτρια κ. Μαρία Φραντζεσκάκη).
2) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου "Διαμόρφωση γραφείων στην παλιά αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου" - επανάληψη διαγωνισμού (εισηγήτρια κ. Δέσποινα Μανιαδάκη).
3) Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ταφής και εκταφής στα κοιμητήρια του Δήμου (εισηγητής κ. Μιχάλης Προϊστάκης).
4) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου 3Α, άμμου ορυκτής λατομείου (θραύση), χαλικιού λατομείου, δομικού πλέγματος και σκυροδέματος C12/15, που αφορά στην κατασκευή του έργου "Αγροτική οδοποιία 2011" - επανάληψη διαγωνισμού (εισηγητής κ. Λευτέρης Δραγασάκης).


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση