iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΚΑΚΙ


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ*


Ο Ναπολέων είναι γνωστό ότι αγαπούσε να παίζει σκάκι και υπάρχουν κάποιες παρτίδες του μεγάλου στρατηλάτη, μεταξύ των άλλων, και με κάποιες κυρίες των τιμών. Το σκακιστικό επίπεδο δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλό και ένα άνοιγμα, το οποίο φέρεται να έχει το όνομά του ("Ναπολεόντειο άνοιγμα"), είναι πολύ απλοϊκό και μάλλον μιας χρήσης για σκακιστές μάλιστα χαμηλού επιπέδου.
Εκείνο που έχει περισσότερο ενδιαφέρον στην προσωπικότητα του ευφυούς αυτού ανδρός είναι κάποιες ρήσεις του που μαρτυρούν την κατανόηση των συμπεριφορών που αναπτύσσονται στους υφισταμένους ενός αυτοκράτορα ή ανθρώπων που έχουν γενικά εξουσία. Έτσι λοιπόν στη διάρκεια μιας παρτίδας του, σε στιγμές ανάπαυλας, πριν τη μάχη του Βατερλό, ένας αξιωματικός του φέρνει νέα από το Παρίσι ότι μία συνωμοσία εξυφαίνεται εναντίον του.
Απορροφημένος ο αυτοκράτορας, κυρίως με τη δύσκολη μάχη που επρόκειτο να ακολουθήσει, δεν άκουσε τον αξιωματικό που του είπε: «Αυτοκράτορα, ήρθαν πληροφορίες για μια συνωμοσία εναντίον σας από το Παρίσι».
Για δεύτερη φορά χρειάστηκε ο αξιωματικός να αναφέρει τη φράση και τότε ο Ναπολέων στρεφόμενος προς τον αξιωματικό του λέει: «Ποια ονόματα αναφέρονται στους συνωμότες;». Ο αξιωματικός ανέφερε τότε κάποια ονόματα και ο αυτοκράτορας απάντησε με το μνημειώδες: «Αποκλείεται. Αυτοί που ανέφερες δε συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των ανθρώπων που έχω ευεργετήσει».
Και τώρα στο θεωρητικό μας κείμενο: Ας ασχοληθούμε λίγο ελεύθερα με την ουσία του καθήκοντος της κρίσης και του σχεδιασμού. Το πρώτο μέρος δεν είναι δύσκολο - ο λευκός ή ο μαύρος έχει το πλεονέκτημα εξαιτίας της πλειοψηφίας στην πτέρυγα της βασίλισσας. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με απλές γενικότητες. Αποφασίζοντας το σχέδιό μας πρέπει προσεκτικά να αποφασίσουμε αν δεν υπάρχουν παράγοντες στον αντίπαλο σχηματισμό, οι οποίοι αντιστρατεύονται το πλεονέκτημα θέσης μιας πλειοψηφίας πιονιών στην πτέρυγα της βασίλισσας. Φτάσαμε τώρα στο επόμενο βήμα της πραγματείας μας, το οποίο είναι το πώς θα εκμεταλλευτούμε μια πλειοψηφία πιονιών στην πτέρυγα της βασίλισσας. Για το σκοπό αυτό θα αναφερθούμε ξανά στην αρχή της παρτίδας 1 ε4 γ6 2 δ4 δ5 3 εδ5 γδ5 4 γ4 1ζ6 5 Αη5 ε6 6 γ5 Αε7 7 Ιγ3 Ιγ6 8 Αβ5 0-0 9 Ιζ3 Ιε4 10 Αε7 Ιε7 11 Πγ1 Ιη6 12 0-0 Αδ7 13 Αδ3 ζ5 14 β4 Α ε8 15 η3.
Εμποδίζοντας το Ιζ4 ή Ιθ4 επιβραδύνει μια πιθανή επίθεση, από την πλευρά του βασιλιά, του μαύρου.
15... Πγ8 16 Πε1 Βζ6 17 α3 (ο λευκός βαδίζει ήρεμα) 17... Ιε7(όχι το καλύτερο, καθώς ελευθερώνει το ε5 για το λευκό ίππο. Η καλύτερη συνέχεια είναι 17... Ιγ3, 18 Πγ3 ζ4 με αντι-τύχες στην πτέρυγα του βασιλιά).
18 Ιε5 Βθ6 19 ζ3 Ιζ2
Ενδιαφέρον. Εάν ο λευκός αιχμαλωτίσει τον ίππο, υπάρχει ισοπαλία με διαρκές σαχ με 20 Ρζ2 Βθ2 + 21 Ρε3 ζ4 + 22 ηζ4 Βζ4 + 23 Ρε2 Βθ2 + κ.λπ.
20 Βε2 Ιθ3 + 21 Ρη2 η5 22 Ιβ5 Αβ5
Δεν πρέπει να επιτρέψει στον ίππο να φτάσει το δ6, όπου θα κατείχε μια δεσπόζουσα θέση.
23 Αβ5 Πζ6 24 Αδ7
Η τελική προετοιμασία για την προώθηση στην πτέρυγα της βασίλισσας.
24... Πδ8 25 β5 Βθ5
Καθώς ο μαύρος δεν μπορεί να εμποδίσει το σχέδιο του λευκού, κάνει στο τέλος μια απελπισμένη απόπειρα να επιτύχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα στην πτέρυγα του βασιλιά.
26 γ6 Πθ6
Με την απειλή 27 Ιζ4 + ακολουθούμενο από Βθ2 + το οποίο ο λευκός αντιμετωπίζει απλά, προστατεύοντας το θ2 πιόνι του.
Ο μαύρος εγκαταλείπει γιατί είναι ανήμπορος εναντίον της προώθησης των λευκών ελευθέρων πιονιών: 27 Ρθ1 βγ6 28 βγ6 Ιγ8 29 γ7 Πζ8 30 Ιγ6 με διπλή απειλή 31 Αε6+ ή 31 Αγ8 ακολουθούμενο από Ιε7 +.
Είναι εντελώς σαφές ότι ο λευκός είχε την επιτυχία αυτή, εξαιτίας της υπεροχής πιονιών από την πτέρυγα της βασίλισσας, αλλά πρέπει να αναφερθεί ότι χρειάστηκε να εργαστεί γι’ αυτήν. Είχε πολλές περιπτώσεις να κάνει λάθος και αρκετές φορές έπρεπε να βρει τη σωστή κίνηση για να αντισταθεί στην αντεπίθεση των μαύρων στην πτέρυγα του βασιλιά (15 η3, 20 Βε2 και 27 Ρθ1). Έπρεπε να κατανείμει χρονικά με ακρίβεια τις προπαρασκευαστικές κινήσεις για την προώθηση των πιονιών της πτέρυγας της βασίλισσας (17 α3, 18 Ιε5 22 Ιβ5 και Αδ7) χωρίς τις οποίες η προώθηση στην πτέρυγα της βασίλισσας θα ήταν πρόωρη. Και αυτή είναι η φυσιολογική σειρά των κινήσεων, που μπορεί να συνοψιστεί ως κάτωθι:
1. Προσδιορίστε και αναλύσετε αντι-τύχες του αντιπάλου σας.
2. Ολοκληρωμένα προετοιμάστε τη δράση σας.
Εάν μπορούσαμε να μακρηγορήσουμε πάνω σ’ αυτό το αντικείμενο, θα επανερχόμαστε στους διάφορους τύπους περιπλοκών που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των γεγονότων. Αλλά αυτό θα διευκρινιστεί όταν εξετάσουμε τα περαιτέρω παραδείγματα. Είναι ένα σημείο, ωστόσο, στο οποίο επιθυμούμε να δώσουμε έμφαση και το οποίο αναφέρεται στο αποκορύφωμα των προσπαθειών του λευκού να στρέψει την υπεροχή πιονιών στην πτέρυγα της βασίλισσας σε νικηφόρο πλεονέκτημα.
Στην αρχική φάση της παρτίδας δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, μετά από πολλές αμυντικές και επιθετικές μανούβρες, να θεωρήσει ο λευκός ώριμες τις περιστάσεις για να παίξει το αποφασιστικό γ6.
Έχει άραγε αυτό το πιόνι, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αρκετή υποστήριξη από τις δικές του δυνάμεις να υπερκεράσει κάθε δυνατό αμυντικό μέτρο, άμεσο ή έμμεσο, που ο αντίπαλος θα μπορούσε να αντιπαρατάξει;
Ωστόσο, επειδή δεν έχει βρεθεί ακόμα (ευτυχώς) στο σκάκι μια μέθοδος που να λύνει όλα τα προβλήματα και να εξαλείφει όλες τις περιπλοκές, πρέπει να αρκεστούμε σημειώνοντας κατευθυντήριες αρχές, ιδέες και υποδείξεις για να βοηθήσουμε την ίδια την κρίση του παίκτη και της φαντασίας του.

ΛΥΣΗ: 1 Ιθ6 + Ρθ8 2 Βζ7 Ιε7 (δεν αλλάζει τίποτα ούτε με το...Αε7 3 Βη8 + ! Πη8 4 Ιζ7#) 3Βη8 +! Ιη8 4 Ιζ7# 1-0.

*Ο Γιάννης Μαρής είναι Fide μετρ, μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΟ και σκακιστής του ΟΦΗ.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση