iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

ΛΕΖΑΝΤΑ 16


Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Πολυχρονάκη, «είναι επείγον να πιέσουν οι αγροτικοί φορείς και η Περιφέρεια Κρήτης το ΥΠΑΑΤ να ζητήσει να ενισχύονται οι πολυδάπανες θερμοκηπιακές καλλιέργειες με το μικρό κλήρο με πολλαπλάσιο συντελεστή, σε σύγκριση με εκείνον των βαμβακοπαραγωγών».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση