iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΤΑΣΗΣ


ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΑΣΗ

Οι δυναμικές και πολυέξοδες θερμοκηπιακές καλλιέργειες των παραγωγών της Κρήτης κινδυνεύουν να αδικηθούν για μία ακόμη φορά από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γεωργίας, η οποία από χθες συζητά στο Λουξεμβούργο τις νομοθετικές προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013.
Το νομοθετικό πακέτο, που παρουσιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου και αναμένεται μετά τις σχετικές τροποποιήσεις που θα γίνουν έπειτα από τις παρεμβάσεις των υπουργών Γεωργίας να ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο, προσδιορίζει το νέο καθεστώς των άμεσων γεωργικών ενισχύσεων, την κοινή οργάνωση αγοράς, την αγροτική ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Προβλέπει ειδικά μέτρα και ενισχύσεις για όλους τους επαγγελματίες αγρότες, καθώς και πλήθος ειδικών ενισχύσεων σε αμπελοκαλλιεργητές και μικρούς παραγωγούς.

Στρεμματικές

«Η τάση των εισηγητών της νέας ΚΑΠ είναι να καταργηθούν τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που είχαν προκύψει από την παραγωγή της ιστορικής περιόδου 2000-2003 και να πάμε σε στρεμματικές ενισχύσεις, οι οποίες δεν ευνοούν τον Κρητικό παραγωγό με το μικρό κλήρο», μας είπε ο κ. Γιώργος Πολυχρονάκης, ειδικός σύμβουλος της Incofruit Hellas.
«Για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι θετικό ότι θα δικαιούνται στρεμματικής ενίσχυσης που δεν είχαν πάρει ποτέ στο παρελθόν, αλλά θα είναι άδικο ο συντελεστής τους ανά στρέμμα να είναι ο ίδιος με εκείνον του βαμβακοπαραγωγού, π.χ., ο οποίος κατέχει ή ενοικιάζει και καλλιεργεί εκατοντάδες στρέμματα γης», προσθέτει.
Στην Κρήτη, ο μέσος όρος καλλιέργειας των παραγωγών πρώιμων κηπευτικών δεν ξεπερνά τα πέντε στρέμματα θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.

Ενίσχυση μικρών

«Είναι επείγον, τώρα που διαμορφώνεται ο τρόπος της στρεμματικής ενίσχυσης όλων των καλλιεργειών, πριν ψηφιστεί η νέα ΚΑΠ στο Ευρωκοινοβούλιο, να πιέσουν οι αγροτικοί φορείς και η Περιφέρεια Κρήτης το ΥΠΑΑΤ να ζητήσει να ενισχύονται οι πολυδάπανες θερμοκηπιακές καλλιέργειες με το μικρό κλήρο με πολλαπλάσιο συντελεστή, σε σύγκριση με εκείνον των βαμβακοπαραγωγών», σημειώνει ο κ. Πολυχρονάκης.

ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οικολογικές ενισχύσεις

Στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική προβλέπονται:
- Υποχρεωτικές ενισχύσεις στους γεωργούς που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον, πέραν των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης.
- Προαιρετικές στρεμματικές ενισχύσεις σε αγρότες μειονεκτικών περιοχών.
- Υποχρεωτικές πρόσθετες ενισχύσεις σε νέους αγρότες.
- Ενίσχυση από 500 έως 1.000 ευρώ σε μικρούς αγρότες.
- Συνδεδεμένες ενισχύσεις προβλέπονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ διατηρείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.
Σημειώνεται ότι η νέα ΚΑΠ θέτει ανώτατα όρια στις άμεσες ενισχύσεις, ενώ δε θέτει όρια στην "πράσινη" ενίσχυση.
Εντωμεταξύ, ενώ οι αγρότες της Κρήτης περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για τις στρεμματικές ενισχύσεις, αγωνιούν για τη συνεχιζόμενη απεργία της ΠΝΟ και ζητούν από τον κ. Αρναουτάκη να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα διακινηθούν τα ευπαθή προϊόντα τους προς τις αγορές.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση