iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

Βικελαία ΜΕ ΦΩΤΟ


Ο Δήμος Ηρακλείου και η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνοανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών διοργανώνουν, από τις 4 ως τις 6 Νοεμβρίου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, το 13ο Διεθνές Συνέδριο με θέματα "Το εμιράτο της Κρήτης από την ίδρυσή του (824/6) μέχρι την ανάκτηση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά (961 μ.Χ.)", "Τα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας (4ος αι. π.Χ.-13ος αι. μ.Χ.)".
Σκοπός του συνεδρίου είναι η μελέτη όχι μόνο των πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά και η ανάδειξη τρόπων επικοινωνίας και συνύπαρξης. Ιδιαίτερα στις μέρες μας η κατανόηση του ισλαμικού πολιτισμού είναι όχι μόνο επιθυμητή αλλά και αναγκαία.
Το πρώτο θέμα του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου εστιάζεται στην ιστορία του αραβικού εμιράτου της Κρήτης, το οποίο ήταν ένα μεθοριακό αραβοϊσλαμικό κράτος (frontier state) όπως η αραβοκρατούμενη Σικελία. Όπως είναι γνωστό, το εμιράτο της Κρήτης δεν έχει μελετηθεί συστηματικά παρόλο που αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της παγκόσμιας ιστορίας.

Τα λιμάνια

Σχετικά με το δεύτερο θέμα του συνεδρίου "Τα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας", αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια στα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας συνεχίζονται αδιάκοπα οι ανασκαφές και στα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου πολλαπλασιάζονται οι έρευνες της ενάλιας αρχαιολογίας. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η ανεύρεση ναυαγίων βυζαντινών πλοίων στο λιμάνι του Θεοδοσίου στην Κωνσταντινούπολη.
Σίγουρα η αραβική κατάκτηση και κατοχή της Κρήτης είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της βυζαντινής ιστορίας. Πολλά σημεία αυτής της περιόδου παραμένουν ακόμα άλυτα και διχάζουν τους ειδικούς μελετητές.

Συμμετοχές

Στο συνέδριο συμμετέχουν είκοσι έξι ερευνητές από έντεκα χώρες. Οι διοργανωτές ελπίζουν το συνέδριο να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια συστηματικότερη προώθηση της μελέτης αυτού του αντικειμένου. Όσο για τις ανακοινώσεις αυτού του συνεδρίου, σίγουρα το ενδιαφέρον τους είναι μεγάλο τόσο για τους ειδικούς επιστήμονες όσο και για το ευρύ κοινό.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση