iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

ΧΑΝΙΑ ρυθμιση


Ο Δήμος Χανίων καλεί όλους τους οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, «όλων των ειδών οφειλές εκτός από πρόστιμα αυθαιρέτων», οι οποίες βαρύνονται και με προσαυξήσεις, και δεν έχουν συμπεριληφθεί σε καμία μέχρι σήμερα ρύθμιση, να προσέλθουν μέχρι τις 3/12/2011, προκειμένου να τις ρυθμίσουν με βάση το Νόμο 3979/2011 και την 687/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.
Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση προβλέπει έκπτωση επί των προσαυξήσεων σε ποσοστό 70% σε περίπτωση που υπαχθούν σε αυτήν.
Βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι εξής: α) Εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών με ταυτόχρονη μείωση των προσαυξήσεων σε ποσοστό 70%, και β) προκαταβολή του 30% της οφειλής (κεφαλαίου και προσαυξήσεων) και το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις (20 δόσεις το ανώτερο και όχι μικρότερες των 200 ευρώ κάθε μία).
Στη δεύτερη περίπτωση μειώνεται κατά 70% το υπόλοιπο των προσαυξήσεων που μένουν έπειτα από την προκαταβολή του 30% που καταβάλλεται για την υπαγωγή στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Οι δόσεις

Επίσης ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει προς τους οφειλέτες της εισφοράς λόγω τροποποίησης σχεδίου πόλης ότι οι δόσεις τους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, σύμφωνα με το αποδεικτό επίδοσης που έχουν παραλάβει (αναφέρεται ο αριθμός των δόσεων, ημερομηνία λήξης κάθε δόσης - «κατά κανόνα είναι εξαμηνιαίες και λήγουν την 30ή/6 και 31η/12 κάθε έτους, και αρχίζουν από το τέλος του εξαμήνου του έτους παραλαβής της πράξης επιβολής εισφοράς»), επιβαρύνονται με προσαυξήσεις από την ημερομηνία λήξης της δόσης.
Για παράδειγμα, όταν οι δόσεις είναι εξαμηνιαίες:
1) Παραλαβή πράξης επιβολής εισφοράς 25/8/2005, λήξη πρώτης εξαμηνίας δόσης 31/12/2005 και έπονται οι υπόλοιπες στο τέλος κάθε εξαμήνου.
2) Παραλαβή πράξης επιβολής εισφοράς 23/3/2003, λήξη πρώτης εξαμηνίας δόσης 30/6/2003 και έπονται οι υπόλοιπες στο τέλος κάθε εξαμήνου.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, τηλ. 28213/41.756).


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση