iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
ΟΥΡΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δεκτή η τροπολογία για την ρύθμιση τραπεζικών οφειλών εργαζόμενων που τίθενται σε εφεδρεία


Δεκτή έκανε ο Υπουργός Οικονομικών κ Ε Βενιζέλος την τροπολογία που πρότεινε ο Φραγκίσκος Παρασύρης μαζί με 40 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μεταξύ των οποίων και η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη η οποία ήταν υπέυθυνη τηες πρωτοβουλίας αυτής , για τη ρύθμιση τραπεζικών οφειλών των εργαζομένων του δημοσίου που τίθενται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας καθώς και σε όσους υφίστανται μειώσεις αποδοχών τουλάχιστον κατά 20% λόγω του ενιαίου μισθολογίου.
Απαντώντας στο παραπάνω αίτημα, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Ράπανο θα προστεθεί στο νομοσχέδιο πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία με θα ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται και με θέματα αποπληρωμής δανείων για πρόσωπα που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Διευκρίνισε όμως ότι η ρύθμιση δεν θα αφορά το σύνολο των εργαζομένων αλλά θα λαμβάνει υπόψη το συνολικό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση του καθενός.
Η πρόταση των 40 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που αφορά στη σύναψη τραπεζικών δανείων να ισχύσουν τα εξής:
Α) Περίοδος χάρητος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου χάρητος.
Β) Αναστολή κατά τη διάρκεια της εφεδρείας της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση.
Γ) Παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου για τρία χρόνια.
Για τις ρυθμίσεις να εφαρμόζεται το επιτόκιο της σύμβασης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση