iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

DOKIMI


αμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης την οποία κατέλαβαν συμβολικά τα μέλη των διοικήσεων των συνδικάτων. Το παρόν στη μεγαλειώδη για τα δεδομένα του Ηρακλείου κινητοποίηση, έδωσαν άνεργοι συνταξιούχοι, εργαζόμενοι όλων των κλάδων, αγρότες με τρακτέρ, έμποροι και βιοτέχνες που νωρίτερα απέκλεισαν τραπεζικά υποκαταστήματα.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση