iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

Δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης Γ.Α. 6523/ΕΠ/104/2011 και με χρονολογία κατάθεσης 12/10/2011 αίτησης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 25/11/2011 και ώρα 9 π.μ. (αριθμ. πιν. 4), οι 1) Γεώργιος Μανιδάκης του Μιχαήλ και 2) Μαρία συζ. Γεωργίου Μανιδάκη, το γένος Ελευθερίου Κρασανάκη, κάτοικοι Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης, αιτούνται να κηρυχθεί με απόφαση τού ως άνω δικαστηρίου ως θετό τέκνο τους η ανήλικη θήλυ Andrea (Άντρεα) Hladi (Χλάντι), που γεννήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου Κρήτης την 20ή-6-2002, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12:30 μ.μ. από τη βιολογική της μητέρα ρουμανικής υπηκοότητας Loredana (Λορεντάνα) Hladi (Χλάντι) του Aurel (Άουρελ) και της Rodica (Ροντίκα), χωρίς γάμο αυτής. Δια της παρούσης ανακοινώνεται ότι καλείται η ως άνω βιολογική μητέρα όπως παραστεί κατά την ως άνω δικάσιμο με σκοπό να χορηγήσει τη συναίνεσή της στην αιτούμενη υιοθεσία. Επειδή ωστόσο αυτή τυγχάνει πρόσωπο αγνώστου διαμονής η ως άνω αίτηση επεδόθη στον αξιότιμο κ. εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου δυνάμει της με αριθμ. 8522Δ/2011 εκθέσεως επιδόσεώς μου.

Ηράκλειο 17-10-2011
Η ενεργούσα την επίδοση.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση