iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 13 Οκτωβρίου 2011
Αρ. πρωτ.: 88589/36482

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ηρακλείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 47438/19170/31-8-2011 απόφασης του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το Εργαστήριο Συσκευασίας Αρωματικών Φυτών, Βοτάνων, Τσαγιού και Μπαχαρικών, ιδιοκτησίας "Μάνος & ΣΙΑ Ο.Ε.", στη θέση Εθνικής Αντιστάσεως 17, Τσαλικάκι, Ο.Τ. 13, Δήμος Μαλεβιζίου (ομάδα 9η, α/α 299, χαμηλής όχλησης).
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω ΕΠΟ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) Από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα, πλ. Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλ. 2813/400.234, φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Φασουλάς Μύρων και β) από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (αρμόδια κ. Σακλαμπανάκη Ελένη, τηλ. 2813/410.112).
Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Πιτσούλης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση