iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει τον τόπο και τη συγκεκριμένη διεύθυνση διαμονής της ρουμανικής υπηκοότητας Loredana (Λορεντάνα) Hladi (Χλάντι) του Aurel (Άουρελ) και της Rodica (Ροντίκα), της οποίας ο τελευταίος τόπος κατοικίας ήταν το Γάζι Ηρακλείου, οδός Γορτύνης αρ. 7, και ήδη αγνώστου διαμονής, να ανακοινώσει ενυπόγραφα τα στοιχεία αυτά, με αναφορά της συγκεκριμένης διεύθυνσής της, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, αρμόδιου ως τόπου τελευταίας κατοικίας της ως άνω, κατ' άρθρο 135 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.

Ηράκλειο 17/10/2011
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Γεώργιος Π. Κοκοσάλης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση