iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

τροποποιήσεις


Μια σειρά τροποποιήσεων στο πολυνομοσχέδιο ανακοίνωσε προχθές στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος. Συγκεκριμένα, η πρώτη αλλαγή αφορά στο ποσοστό της άμεσης μέγιστης μείωσης αποδοχών, που μπορεί να προκληθεί από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου. Σύμφωνα με την ως τώρα εκδοχή του νομοσχεδίου, αυτή η άμεση μείωση μπορεί να φτάνει μέχρι του ποσοστού του 30%. Όπως ανέφερε ωστόσο ο κ. Βενιζέλος, στην πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος ο ρυθμός απορρόφησης των όποιων επιπτώσεων δε θα ξεκινά από το 30%, αλλά από το 25%.
Δεύτερον, θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο διάταξη με την οποία ιδρύεται ειδικός λογαριασμός - γραμμή στον κρατικό προϋπολογισμό - κοινωνικής εξισορρόπησης, προκειμένου να εντάσσονται εκεί «τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής», πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού που είναι για φέτος 2.050.000.000 ευρώ από έσοδα προηγούμενων οικονομικών ετών.
Η τρίτη αλλαγή αφορά στους πόρους του λεγόμενου "πράσινου ταμείου", οι οποίοι όσο διάστημα παραμένουν αδιάθετοι θα τοποθετούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ώστε με τον τρόπο αυτό να διευκολύνεται ο δανεισμός για αναπτυξιακούς λόγους και με αυστηρές εγγυήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η τέταρτη αλλαγή επέρχεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 37 για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η ρύθμιση που προβλέπει ότι οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις υπερισχύουν των κλαδικών, αλλά έπονται οπωσδήποτε της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ρυθμίζει τις βασικές κατακτήσεις και τον κατώτερο μισθό, και ισχύουν όσο διαρκεί η εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.
Αναστέλλεται δε η δυνατότητα του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με διοικητική πράξη να επεκτείνει την ισχύ μιας συλλογικής σύμβασης κλαδικής και σε αυτούς που δεν την έχουν υπογράψει, δηλαδή πέρα από τα όρια της συλλογικής αυτονομίας. Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, αυτή η ρύθμιση είναι μια προσωρινή ρύθμιση που επίσης διαρκεί όσο διαρκεί η εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση