iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

Αδειες Δόμησης


Δεκατρείς βουλευτές κατέθεσαν τροπολογία προκειμένου να υπάρξει ένας νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών ακινήτων. Στην τροπολογία που προτείνουν οι υπογράφοντες βουλευτές τονίζεται ότι «οι προτεινόμενες τροποποιήσεις-προσθήκες θα άρουν αδικίες και θα αυξήσουν τον αριθμό των ιδιοκτητών που θα συμμετέχουν στις ρυθμίσεις με προφανές δημοσιονομικό και κοινωνικό όφελος. Η αύξηση του αριθμού των δόσεων είναι απαραίτητη, λόγω της αδυναμίας των χαμηλών εισοδημάτων να αντεπεξέλθουν. Η αύξηση της έκπτωσης σε 40% θα αποτελέσει κίνητρο για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα για άμεση καταβολή του ποσού. Η προσθήκη νέου συντελεστή 0,5 για το διάστημα 1984-1993 θα εξομαλύνει τη μεταβολή του συντελεστή παλαιότητας με δεδομένου ότι μέχρι το 1983 είναι 0,15 και σε ακίνητα ολίγων ημερών μετά γίνεται 0,8».
Συγκεκριμένα, η πρότασή τους, που αφορά προσθήκη στο άρθρο 42, αναφέρει τα εξής: «27. Στο άρθρο 24 του Ν. 4014/11
- Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8β η φράση "Το πρόστιμο...άλλης χρήσης" αντικαθίσταται με τη φράση: "Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 40 μηνών".
- Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8β το ποσοστό 20% της έκπτωσης σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου αντικαθίσταται με 40%.
- Στο φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου του Παραρτήματος που προβλέπεται στο άρθρου 24, ο συντελεστής παλαιότητας 12β που αφορά τα αυθαίρετα από 31-1-1983 έως 31-12-1993 αντικαθίσταται σε 0,5 και προστίθεται νέα κατηγορία παλαιότητας 12γ από 1-1-1994 έως 31-12-2003, με συντελεστή 0,8». Σημειώνεται ότι μεταξύ των βουλευτών που υπογράφουν είναι και οι βουλευτές Κρήτης του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Κεγκέρογλου, Φραγκίσκος Παρασύρης, Εμμανουήλ Στρατάκης, Μαρία Σκραφνάκη, Γιάννης Μιχελογιαννάκης και Ευτύχης Δαμιανάκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση