iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Συμβουλές για το πετρέλαιο θέρμανσης


Το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με την ευκαιρία έναρξης διανομής πετρελαίου θέρμανσης από 15/10/2011 ενημερώνει τους καταναλωτές τι πρέπει να προσέχουν κατά την παραλαβή:
1. Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει τις τιμές στην αγορά.
2. Η δεξαμενή υποδοχής του πετρελαίου να είναι σε καλή κατάσταση με σταθερά και μη
διογκούμενα τοιχώματα.
3. Να γνωρίζει ακριβώς πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό (cm)
ύψους της δεξαμενής του. Αυτό μπορεί να υπολογιστεί μετρώντας τις διαστάσεις
μήκος, πλάτος, ύψος της δεξαμενής π.χ. δεξαμενή με διαστάσεις 1m Χ 1,2m Χ 1,5m
ύψος αντίστοιχα, έχει χωρητικότητα 1m Χ 1,2m Χ 1,5m=1.8 m3 ή 1800 λίτρα.
Τα 1800 λίτρα / 150cm ύψος = 12 λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό (cm) ύψους
της δεξαμενής.
4. Ο καταναλωτής μπορεί να προσδιορίζει την ποσότητα του πετρελαίου που παρέλαβε , μετρώντας με μέτρο το ύψος της στάθμης του πετρελαίου θέρμανσης πριν και μετά την παραλαβή του.
Η διαφορά του ύψους πολλαπλασιαζόμενη με την ποσότητα που αντιστοιχεί σε
κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής δίδει την παραληφθείσα ποσότητα, η οποία
θα πρέπει να συμφωνεί με την ένδειξη του μετρητή,
π.χ. μέτρηση ύψους τελική 135cm - μέτρηση ύψους αρχική 10cm = 125cm.
Επομένως παρεληφθείσα ποσότητα: 125cm Χ 12 λίτρα/cm = 1500 λίτρα.
5. Στην απόδειξη πληρωμής θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται το ύψος της στάθμης του πετρελαίου πριν και μετά την παραλαβή του.
6. Το χρώμα του πετρελαίου πρέπει να είναι ζωηρό κόκκινο και όχι θολό. Το διαυγές χρώμα αποτελεί ένδειξη της ποιότητας του πετρελαίου.
7. Είναι σημαντικό στην αρχή της περιόδου να γίνεται συντήρηση στον καυστήρα. Είναι γνωστό ότι ένας καλά συντηρημένος καυστήρας καταναλώνει λιγότερα καύσιμα. Επίσης να μην αφήνουν τους καυστήρες να λειτουργούν χωρίς καύσιμα, γιατί τότε καταστρέφεται η αντλία και το μπεκ.
Τέλος οι καταναλωτές για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εμπορίου Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων, Κισσάμου 107, τηλ. 2821344417-16-15.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση