iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου ανακοινώνει ότι από τη 14η Νοεμβρίου 2011 ξεκινά η χορήγηση δασικών φυτωρίων από το Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου σε ιδιώτες και φορείς με τις παρακάτω προϋποθέσεις και όρους:
Δωρεάν διάθεση φυτωρίων γίνεται:
α. Στους ΟΤΑ για τη δημιουργία δενδροστοιχιών, αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κ.λπ., με αίτημά τους, όπου επίσης θα αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι που θα φυτευτούν τα φυτά.
β. Στα σχολεία (κάθε βαθμίδας δημόσια ή ιδιωτικά) και στις ένοπλες δυνάμεις, όταν θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, μετά από συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της υπηρεσίας μας σε δημόσιες δασικές εκτάσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος.
γ. Στα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κοινωφελή ιδρύματα, πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς συλλόγους, που θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, αυτή θα γίνεται μετά από συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της υπηρεσίας μας σε δημόσιες δασικές εκτάσεις. Προϋπόθεση είναι να προσκομίσουν απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ., ότι έχει αποφασιστεί να γίνει εθελοντική δενδροφύτευση.
δ. Στα ΝΠΔΔ και κοινωφελή ιδρύματα, για την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού τους χώρου.
Στις παραπάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων ο συνολικός αριθμός των φυτωρίων που θα τους διατεθούν θα καθορίζεται από την Υπηρεσία μας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων.
Διάθεση με καταβολή τιμήματος:
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος. Η τιμή για κάθε φυτό θα είναι 0,90 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ), εκτός από τα κυπαρίσσια, που θα χορηγούνται δωρεάν.
Για την αποφυγή συνωστισμού και την ομαλή διευθέτηση της διάθεσης, θα προηγείται η υποβολή αιτήσεων και θα ορίζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ημερομηνία παραλαβής των δενδρυλλίων.
Η υποβολή αιτήσεων για τον καθορισμό ημερομηνίας παραλαβής των φυτωρίων θα γίνεται από τη 1-11-2011 έως και την 11η-11-2011 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η διάθεση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 12:30.
Αιτήσεις θα διατίθενται από τα γραφεία μας στο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών και στα τηλέφωνα 2810/264.940 και 2810/264.941.
Επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων φυτωρίων που υπάρχουν στο Δασικό Φυτώριο.

Εκ της Διευθύνσεως Δασών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση