iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ηράκλειο 12/10/2011

Με την υπ' αριθμ. 7646/Φ14.1184/12-10-2011 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης μονάδος ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων της CRETA ECO PHOENIX A.E. στη θέση "Ξεραπηδιές", περιοχής Καλλιθέας του δήμου Ηρακλείου, νομού Ηρακλείου, μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγικών μηχανημάτων συνολικής κινητήριας ισχύος 117,80 KW, συνολικής αξίας μηχανολογικού εξοπλισμού 202.400 ευρώ και βαθμού όχλησης χαμηλού.


Η διευθύντρια, Μ. Αντωνακάκη.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση