iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΕΞΩ . Απίστευτο κι όμως ελληνικό. Όχι έναν , ούτε 10, αλλά 112 μηχανικούς και υπομηχανικούς μαζί με εξειδικευμένους εργοδηγούς, διαθέτει σήμερα ο Καλλικρατικός δήμος Ηρακλείου. Έως εδώ έχει καλώς, αφού και ο δήμος είναι ο μεγαλύ


Απίστευτο κι όμως ελληνικό... Όχι έναν, ούτε 10, αλλά 102 μηχανικούς και υπομηχανικούς, μαζί με εξειδικευμένους εργοδηγούς, διαθέτει σήμερα ο καλλικρατικός Δήμος Ηρακλείου. Έως εδώ έχει καλώς, αφού και ο Δήμος είναι ο μεγαλύτερος της Κρήτης και ένας από τους 5 μεγαλύτερους της χώρας και φόρτο δουλειάς σε άλλα επίπεδα αντιμετωπίζει.
Όμως πώς θα σας φαινόταν ότι ο ίδιος αυτός Δήμος, με αυτό το επιστημονικό δυναμικό, για ένα τοπογραφικό σκαρίφημα και μία αρχιτεκτονική μελέτη αναπαλαίωσης δικού του κτίσματος, με ομόφωνες αποφάσεις της οικονομικής του επιτροπής, η οποία είναι διαπαραταξιακή, αναθέτει απευθείας και τα δύο έργα, όχι στο δυναμικό των 112 μηχανικών και υπομηχανικών επιστημόνων του, αλλά σε εξωτερικούς συνεργάτες, έναντι του τιμήματος των 14.739 το πρώτο και 113.512 ευρώ το δεύτερο μαζί με το ΦΠΑ, δηλαδή τελικά με χρήματα των φορολογούμενων δημοτών του και μάλιστα σε μία δεινή και οξύτατη οικονομική κρίση που διάγουμε ως χώρα και ως κοινωνία;

Ρέμα Χρυσοπηγής

Σύμφωνα με την επίσημη ανάρτηση στο πρόγραμμα "Διαύγεια" του Δήμου Ηρακλείου, οι αποφάσεις που δημοσιεύει σήμερα η "Ν.Κ.", με αριθμό 531 και 533 του 2011, ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, αφορούν την ανάθεση μελετών για δύο έργα. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με την υπ’ αριθμ 533 /2011 απόφασή της, που λήφθηκε ομόφωνα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Τοπογραφική αποτύπωση-κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην περιοχή ρέματος Χρυσοπηγής" του Δήμου Ηρακλείου.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 11.983,30 ευρώ πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά 11.983,30 + 2.756,16 ευρώ = 14.739,46 ευρώ.

Η δεύτερη απόφαση

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με την υπ’ αριθμ 531 /2011 απόφασή της, που λήφθηκε επίσης ομόφωνα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Αποκατάσταση και διαμόρφωση κτηρίου που βρίσκεται στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αρ. 7, για τη στέγαση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δομών - έγκριση διάθεσης πίστωσης".
Αναλυτικότερα ανατεθήκαν:
1. "Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες", με αμοιβή 56.928,11 πλέον ΦΠΑ 23% 13.093,47, σύνολο 70.021,58 ευρώ, μετά από διαπραγμάτευση, δηλαδή με ποσοστό έκπτωσης 20%, που είναι το υψηλότερο παραδεκτό ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το νόμο.
2. "Στατικές μελέτες", με αμοιβή 15.381,15 πλέον ΦΠΑ 23% 3.537,65, σύνολο 18.918,80 ευρώ, μετά από διαπραγμάτευση, δηλαδή με ποσοστό έκπτωσης 20%, που είναι το υψηλότερο παραδεκτό ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το νόμο.
3. "Η/Μ μελέτες", με αμοιβή 19.977,50 πλέον ΦΠΑ 23% 4.594,83, σύνολο 24.572,33 ευρώ, μετά από διαπραγμάτευση, δηλαδή με ποσοστό έκπτωσης 20%, που είναι το υψηλότερο παραδεκτό ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το νόμο.
Συνολικά, δηλαδή, δαπάνη μελετών για το ανωτέρω έργο: 113.512,7 ευρώ.


Γεννούν ερωτηματικά και προκαλούν

Με απλά Ελληνικά, συμπολίτευση και αντιπολίτευση του Δήμου, ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισαν να δώσουν για ένα σύνολο χρημάτων 128.521 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ δύο μελέτες σε μηχανικούς ως εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου, την ώρα που το αντίστοιχο δυναμικό των 102 μηχανικών-υπομηχανικών του Δήμου, όχι μόνο μέσα στα καθήκοντά του και τις υποχρεώσεις, θα μπορούσε να ολοκληρώσει αυτές τις μελέτες, αλλά και θα εξοικονομούσε ταυτόχρονα το ποσό αυτό για άλλες δραστηριότητες του Δήμου, ενδεχομένως και για στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων που τόσο πολύ δοκιμάζονται από τη σημερινή οικονομική κρίση.
Η σημερινή αποκάλυψη μας δίνει τη λαβή να απευθύνουμε δημόσια μια σειρά ερωτημάτων, θεωρώντας εξόχως προκλητικές τις δύο αυτές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ομόφωνα από τις δημοτικές παρατάξεις, με αποδέκτες τη δημοτική Αρχή, την αντιπολίτευση στο Δήμο, τους εργαζόμενους στο Δήμο Ηρακλείου μηχανικούς, το ΤΕΕ/ΤΑΚ, αλλά περισσότερο τη σκεπτόμενη και δοκιμαζόμενη οικονομικά κοινωνία του Ηρακλείου.

ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Το δυναμικό μηχανικών του Δήμου Ηρακλείου

Από το ΦΕΚ 380 Α/2011 το οποίο και σας παρουσιάζουμε, όπου δημοσιεύεται το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου, καταγράψαμε τον εξής αριθμό εργαζομένων με ειδικότητες μηχανικών:
ΠΕ3 Πολιτικοί Μηχανικοί (εργαζόμενοι): 27.
ΠΕ4 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (εργαζόμενοι): 16.
ΠΕ5 Μηχανολόγοι Μηχανικοί(εργαζόμενοι): 5.
ΠΕ6 Τοπογράφοι Μηχανικοί (εργαζόμενοι): 7.
Σύνολο: 55.

ΤΕ3 Τεχνολόγοι Πολιτικοί Μηχανικοί (εργαζόμενοι): 26.
ΤΕ4 Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (εργαζόμενοι): 15.
ΤΕ5 Τεχνολόγοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (εργαζόμενοι): 6.
Σύνολο: 47.

Μιλάμε, δηλαδή, για ένα συνολικό δυναμικό 102 μηχανικών και υπομηχανικών, διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών, στο Δήμο Ηρακλείου.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτά τα αριθμητικά δεδομένα, εύλογα προκύπτει μια σειρά ερωτημάτων τόσο σε εμάς όσο και στους αναγνώστες μας, που μπορεί στον έμπειρο τεχνικό κόσμο του Ηρακλείου να φαίνονται αφελή, αλλά στις σημερινές συγκυρίες θεωρούμε ότι δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα, έστω και ως βάση προβληματισμού.*********************

ΛΕΖΑΝΤΑ

Συμπολίτευση και αντιπολίτευση του Δήμου, ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισαν να δώσουν για ένα σύνολο χρημάτων 128.521 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ δύο μελέτες σε μηχανικούς ως εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου, την ώρα που το αντίστοιχο δυναμικό των 102 μηχανικών-υπομηχανικών του Δήμου θα μπορούσε να ολοκληρώσει αυτές τις μελέτες.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση