iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

Ο ήλιος αγριεύει και απειλεί


Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σημαντική φαίνεται ότι θα είναι η μεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας μεταξύ των περιόδων 2021-2050 και 2071-2100, αναφορικά με την περίοδο 1961-1990. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, προβλέπεται γενικά αύξηση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας κατά 1,3 W/μ2, στο σύνολο της επικράτειας, για το εγγύς μέλλον.
Για τα τέλη του 21ου αιώνα οι εκτιμήσεις δείχνουν αύξηση από 3-4 W/μ2.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση