iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

Σενάρια κλιματικής αλλαγής


Σενάρια κλιματικής αλλαγής

Όπως μας εξήγησε ο κ. Καμπάνης η δημιουργία διαφόρων προσομοιώσεων που αφορούν στις κλιματικές αλλαγές στηρίζονται σε διάφορα σενάρια για τις μελλοντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, που έχει υιοθετήσει η διεθνής διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (IPCC). Τα σενάρια αυτά υποθέτουν διαφορετικούς ρυθμούς εκπομπής αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Βασίζονται σε δυναμικά συστήματα που ελέγχονται από όρους-δυνάμεις ελέγχου που περιγράφουν την δημογραφική εξέλιξη, την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο. Για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκαν τέσσερα βασικά σενάρια για την προσδιορισμό των όρων-δυνάμεων ελέγχου σε αυτά τα συστήματα.
Α1, Α2, Β1 και Β2
Αυτά αναφέρονται ως τα σενάρια Α1, Α2, Β1 και Β2. Τα σενάρια τύπου Α προϋποθέτουν μια αυξημένη οικονομική ανάπτυξη, σε αντίθεση με τα σενάρια τύπου Β που προϋποθέτουν έναν περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον προσανατολισμό της οικονομίας. Τα σενάρια τύπου 1 θεωρούν μια εντονότερη σύγκλιση μεταξύ των περιοχών του πλανήτη σε ότι αφορά την οικονομία και την διάδοση της τεχνολογίας ενώ τα σενάρια τύπου 2 θεωρούν μικρότερη αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών περιοχών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση