iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκλογές στο Επιμελητήριο στις 3, 4 και 5 του Δεκέμβρίου


Στις κάλπες θα προσέλθουν στις 3, 4 και 5 του Δεκέμβρη οι επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την ανάδειξη της νέας τους διοίκησης. Οι εκλογές θα διεξάγονται στο κτήριο του Επιμελητηρίου στην οδό Κορωναίου, από τις 8 το πρωί έως τις 5:30 το απόγευμα.
Όπως σημειώνεται στους εκλογικούς καταλόγους, καταχωρίζονται τα μέλη εκείνα που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν γραφτεί από τις 2 Δεκεμβρίου του 2010 και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2010. Η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό των οφειλών λήγει στις 24 Οκτωβρίου.
Η εκλογική επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου), τα οποία πρέπει να υποδείξουν/ορίσουν τους εκπροσώπους τους που θα ψηφίσουν, να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης που η εκλογική επιτροπή θα τους αποστείλει, τα οποία, αφού υπογραφούν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους: διαχειριστή ή πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο) πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 26 Νοεμβρίου.
Ειδικότερα η Εκλογική Επιτροπή επισημαίνει ότι:
- Στις ατομικές επιχειρήσεις θα καταχωριστούν αυτεπάγγελτα τα στοιχεία του επιχειρηματία και δε χρειάζεται υπόδειξη.
- Στις Ο.Ε. και Ε.Ε., που έχουν έως και δύο ομόρρυθμους εταίρους, θα καταχωριστούν αυτεπάγγελτα τα στοιχεία των δυο ομόρρυθμων εταίρων και δε χρειάζεται υπόδειξη. Όταν έχουν τρεις και άνω ομόρρυθμους εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι.
(Προσοχή: Δεν μπορούν να επιλεγούν ετερόρρυθμοι εταίροι).
- Στις ΕΠΕ που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και ένα εταίρο θα καταχωριστούν αυτεπάγγελτα και δε χρειάζεται υπόδειξη. Όταν έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος). Προσοχή: Δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι.
- Στις Α.Ε. μπορούν να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Στα υποκαταστήματα των ελληνικών επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτή του.
- Στα υποκαταστήματα των αλλοδαπών Α.Ε. και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου των (υπό τον όρο της αμοιβαιότητας), εάν αυτοί είναι περισσότεροι από ένας.
- Στους ΣυνΠΕ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι, δηλαδή ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.
- Κοινωνίες: Επιλογή 2 εκπροσώπων εκτός ανηλίκων.

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Υποβολή υποψηφιοτήτων

Τέλος, η Εκλογική Επιτροπή καλεί τους υποψήφιους που επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου να υποβάλουν μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, μέχρι τις 6 μ.μ., στο Πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής (Κορωναίου 9) αίτηση υποψηφιότητας, απόδειξη καταβολής 50 ευρώ στο Επιμελητήριο και υπεύθυνη δήλωση (για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα).
Σχετικά με την υποβολή ενστάσεων επί του καταλόγου των υποψηφίων, με την εκδίκασή τους, καθώς και με την ανάρτηση και την υποβολή ενστάσεων επί των προσωρινών καταλόγων, θα προηγηθούν σχετικές ανακοινώσεις της εκλογικής επιτροπής.
Πληροφορίες δίνονται στη Γραμματεία της εκλογικής επιτροπής του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (τηλ. 2810/247.011 και 247.029, φαξ 2810/222.914) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση