iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ


Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει,
να καταλάβεις η καρδιά σε ποιά μεριά σε βάνει!

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση