iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Δικ. επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρήνη Βεληβασάκη, κάτοικος Ηρακλείου οδός Έβανς αριθμός 69

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ

Στις δύο (2) του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και από την 4η έως την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, ενώπιον της συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Μαρίας Κούρου, ή σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, και στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, που έχει οριστεί ως τόπος διενέργειας του πλειστηριασμού, κατόπιν επίσπευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚERAKOLL ΕΛΛΑΣ Προηγμένης Τεχνολογίας Υλικά Οικοδομών-Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. "ΚERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ", που εδρεύει στο Σχηματάρι Βοιωτίας (1ο χλμ. Ε.Ο. Σχηματαρίου-Αυλίδας) και εκπροσωπείται νόμιμα, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το εξής ακίνητο που ανήκει στην (καθ’ ης η εκτέλεση) ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑ του Κων/νου και της Μηλιάς, κάτοικο Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου, με την ιδιότητά της ως ομόρρυθμος εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΚΟΥΔΟΥΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ» και δ.τ. «ΡΟΒΙΘΗ Κατασκευαστική», που εδρεύει στου Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου και εκπροσωπείται νόμιμα, ΔΗΛΑΔΗ: Το με στοιχεία άλφα κεφαλαίο τρία (Α-3) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, το οποίο αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο τραπεζαρίας, καθιστικού και κουζίνας, λουτρό, ένα εξώστη στη βόρεια πλευρά, ένα εξώστη στη νότια πλευρά και ημιυπαίθριο χώρο στη βόρεια και νότια πλευρά του, με καθαρή επιφάνεια 70,28 τ.μ., επιφάνεια ημιυπαίθριων χώρων 8,48 τ.μ, επιφάνεια κοινόχρηστων 8,15 τ.μ, ολικό εμβαδόν 78,43 τ.μ. ιδιόκτητο όγκο 210,84 κ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της οικοδομής 78,99/1000 αδιαίρετα, συνορεύει δε βόρεια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Αντωνίου Τριανταφυλλάκη και Ευάγγελου Χατζηδάκη, νότια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό Νικολαΐδου, ανατολικά με ιδιοκτησία διαδόχων Ευάγγελου Χατζηδάκη, Άννας Αντωνακάκη, Ιάκωβου Καλλέργη και Αικατερίνης Καρανικόλα και δυτικά με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο, το Α1 και Α2 διαμέρισμα και ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, ή σε κάθε περίπτωση όποια και αν είναι σήμερα τα πραγματικά ονόματα των πλησιαστών του ακινήτου αυτού. Στο παραπάνω διαμέρισμα ανήκει ως παρακολούθημα και κατά αποκλειστική χρήση η με στοιχεία Ρ-6 θέση στάθμευσης στην πιλοτή της οικοδομής εμβαδού 12 τ.μ., έχει ανεγερθεί δε επί οικοπέδου το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Ηρακλείου, επί των οδών Ισμήνης και Νικολαΐδου, έκτασης 418,81 τ.μ. και συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Αντωνίου Τριανταφυλλάκη και με ιδιοκτησία Ευάγγελου Χατζηδάκη, ανατολικά με ιδιοκτησία Ευάγγελου Χατζηδάκη και με ιδιοκτησία Άννας Αντωνακάκη, Ιάκωβου Καλλέργη και Αικατερίνης Καρανικόλα, νότια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό Νικολαΐδου και δυτικά με την οδό Ισμήνης και με ιδιοκτησία Αντωνίου Τριανταφυλλάκη, περιήλθε δε το ακίνητο αυτό στην καθ’ ης η εκτέλεση δυνάμει του με αριθμό 9180/2006 συμβολαίου του συμ/φου Ηρακλείου Ιωάννη Αλέξ. Μαναβάκη, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου στον τόμο 4586 και α.α. μεταγραφής 322444, έχει δε δηλωθεί και έχει λάβει τον αριθμό ΚΑΕΚ170631436008/0/16 στο κτηματογραφικό απόσπασμα.
Το παραπάνω ακίνητο αυτό κατασχέθηκε αναγκαστικά από εμένα την ίδια δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρήνη Βεληβασάκη, σύμφωνα με τη με αριθμό 1227/2011 έκθεση κατάσχεσης, εμένα της ίδιας δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρήνης Βεληβασάκη. Η κατάσχεση αυτή επιβλήθηκε σε εκτέλεση του πρώτου εκτελεστού απογράφου, της με αριθμό 4165/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, που έχει περιβληθεί νόμιμα τον εκτελεστήριο τύπο. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω εκτελεστού απογράφου με τη με χρονολογία 21-7-2011 επιταγή κοινοποιήθηκε νομότυπα στην προαναφερόμενη οφειλέτιδα, όπως αυτό φαίνεται από τη με αριθμό 7919Δ/22-7-2011 έκθεση επίδοσης εμένα της ίδιας δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, Ειρήνης Βεληβασάκη, κατοίκου Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την επιταγή αυτή, υποχρεώθηκε η εν λόγω οφειλέτιδα όπως μέσα στη νόμιμη προθεσμία από την κοινοποίηση της επιταγής αυτής καταβάλει στην παραπάνω επισπεύδουσα συνολικά το ποσό των 10.356,18 ευρώ και αυτά με το νόμιμο τόκο τους (εκτός από το κονδύλι των τόκων) από την επίδοση της επιταγής μέχρι την τελική εξόφληση. Όπως προκύπτει από το έγγραφο Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγράφων Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων, με αριθμό πρωτ. 4923 της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου Κρήτης, στο ακίνητο αυτό που προαναφέρθηκε υπάρχουν και είναι γραμμένα τα εξής βάρη:
1) Η υπ' αριθ. 1227/2011 έκθεση κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρήνης Βεληβασάκη, που καταχωρίστηκε με αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης 4923/14-9-2011 κατά της ως άνω οφειλέτιδας ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑ του Κων/νου και της Μηλιάς υπέρ του «ΚERAKOLL ΕΛΛΑΣ Προηγμένης Τεχνολογίας Υλικά Οικοδομών ΕΠΕ», με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας, για το ποσό των 10.356,18 ευρώ, δυνάμει της υπ' αριθ. 4165/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.
Όπως προκύπτει δε από το έγγραφο πιστοποιητικό βαρών με αριθ. 2328 της Υποθ/κας Ηρακλείου, στο ακίνητο αυτό που προαναφέρθηκε και περιγράφεται στο υπ' αριθ. 9180/2006 συμβόλαιο του συμ/φου Ηρακλείου κ. Ιωάννη Μαναβάκη υπάρχουν και είναι γραμμένα τα εξής βάρη: Προσημείωση υποθήκης, που γράφτηκε 22 Σεπτεμβρίου 2006 στον τόμο 907 φύλλο 88169 στοιχ. 1/Α, για το ποσό 204.000 ευρώ, κατά της ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑ του Κων/νου και της Μηλιάς συζ. Μιχαήλ Ροβύθη, υπέρ της Λαϊκής Τράπεζας (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ, δυνάμει της υπ' αριθ. 4818/2006 απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
Ο πλειστηριασμός αρχίζει με την τιμή της πρώτης προσφοράς. Ο πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών προφορικών προσφορών και γίνεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση, εργάσιμη ημέρα Τετάρτη, Οι γραπτές και σφραγισμένες προσφορές που με ποινή ακυρότητας δεν πρέπει να περιλαμβάνουν αίρεση ή όρο, είναι ανέκκλητες και υποβάλλονται μαζί με την εγγύηση του άρθρου 965 παρ. 1 και το τυχόν πληρεξούσιο του άρθρου 1003 παρ. 2, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, είτε στο γραφείο του την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του πλειστηριασμού κατά τις ώρες από 9 το πρωί ως 2 το μεσημέρι με σύνταξη σχετικής πράξης, είτε την ημέρα του πλειστηριασμού στον τόπο του από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα, οπότε καταχωρίζονται στην έκθεση του πλειστηριασμού.
Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει κατά την έναρξη του πλειστηριασμού να καταχωρίσει στην έκθεσή του τα στοιχεία ταυτότητας των πλειοδοτών που έχουν ήδη καταθέσει προσφορές και τις εγγυήσεις τους. Στις 5 το απόγευμα και εφόσον δεν υπάρχει άλλος πλειοδότης, ο οποίος αναμένει να καταθέσει προσφορά, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία συγκέντρωσης των προσφορών και αμέσως μετά προβαίνει δημόσια στην αποσφράγισή τους, καταχωρίζοντας το περιεχόμενό τους στην έκθεσή του. Αν υποβλήθηκε μία μόνο γραπτή προσφορά, τα πράγματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται στο μοναδικό πλειοδότη, ακόμα και αν δεν παρευρίσκεται στον τόπο του πλειστηριασμού. Αν υποβλήθηκαν δύο ή περισσότερες γραπτές προφορές, ο πλειστηριασμός συνεχίζεται μέσω της υποβολής προφορικών προσφορών μόνο μεταξύ των δύο πλειοδοτών που προσέφεραν τη μεγαλύτερη τιμή με τις γραπτές προσφορές.
Στην περίπτωση που: α) Δύο ή περισσότεροι πλειοδότες κατέθεσαν γραπτές προσφορές με ίση μεγαλύτερη τιμή, η διαδικασία των προφορικών προσφορών συνεχίζεται μεταξύ αυτών, β) η γραπτή προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή είναι μία, και δύο ή περισσότεροι πλειοδότες έχουν καταθέσει ίσες γραπτές προσφορές με την αμέσως χαμηλότερη τιμή, στη διαδικασία των προφορικών προσφορών μετέχουν και οι πλειοδότες αυτοί.
Οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως μετά προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού και δεν μπορεί να γίνει κατακύρωση προτού περάσει τουλάχιστον μισή ώρα από την ολοκλήρωση της αποσφράγισης. Η κατακύρωση γίνεται προς τον πλειοδότη που προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή, αφού πρώτα γίνει τρεις φορές πρόσκληση για μεγαλύτερη προφορική. Αν δεν υπάρξει προφορική προσφορά, τα πράγματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται σε όποιον υπέβαλε τη γραπτή προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή, ακόμη και αν δεν παρευρίσκεται στον τόπο του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση ίσων γραπτών προσφορών με τη μεγαλύτερη τιμή χωρίς να υποβληθεί προφορική προσφορά, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού διενεργεί αμέσως κλήρωση, από την οποία αναδεικνύεται ο υπερθεματιστής. Περισσότεροι του ενός μπορούν να πλειοδοτήσουν από κοινού, αλλά ευθύνονται εις ολόκληρο σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την πλειοδοσία, την εγγύηση και την κατακύρωση. Όσοι πλειοδοτούν οφείλουν να καταθέσουν στον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε μετρητά χρήματα ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός ή με επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εγγυοδοσία ίση προς την τιμή της πρώτης προσφοράς. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα εκείνου που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη, από την τελευταία μετά την 5η απογευματινή ώρα, προσφορά και πάντως όχι πριν παρέλθει τουλάχιστον μισή ώρα από την ολοκλήρωση της αποσφράγισης. Ο υπερθεματιστής οφείλει να καταθέσει το εκπλειστηρίασμα αμέσως μετά την κατακύρωση, εκτός αν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του επιτρέψει να καταβάλει το πέραν της εγγυοδοσίας οφειλόμενο πλειστηρίασμα σε δεκαπέντε το αργότερο ημέρες χωρίς ή και με πρόσθετη εγγυοδοσία. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το εκπλειστηρίασμα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 965 Κωδ. Πολ. Δ.
Σε περίπτωση αναπλειστηριασμού, τα έξοδά του, κάθε μείωση του τιμήματος καθώς και οποιοδήποτε έλλειμμα τόκων από την κατακύρωση και μετά βαρύνουν εκείνο που αναδείχθηκε υπερθεματιστής κατά τον πλειστηριασμό και δεν κατέθεσε το εκπλειστηρίασμα. Τα κηρύκεια και συμβολαιογραφικά δικαιώματα κατά την ημέρα του πλειστηριασμού βαρύνουν τον υπερθεματιστή που είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει αμέσως μετά την κατακύρωση. Η επισπεύδουσα δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον υπερθεματιστή για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου. Θα γίνει επομένως ο πλειστηριασμός αυτός όταν και όπου ορίζεται στην αρχή της παρούσας έκθεσης, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους, κάθε νόμο σχετικό με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 97.000 ευρώ, όσοι δε αξιώνουν οποιαδήποτε δικαιώματα να τα προβάλουν αρμόδια και εμπρόθεσμα. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου στη καθ’ ης (οφειλέτιδα) και όπου αλλού ο νόμος ορίζει και να δημοσιεύσει περίληψή της σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται εδώ στο Ηράκλειο.
Τέλος προσκαλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν να προσέλθουν έγκαιρα στον τόπο και το χρόνο του πλειστηριασμού.

Ηράκλειο 14/10/2011.
Η δικαστική επιμελήτρια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Δικ. επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρήνη Βεληβασάκη, κάτοικος Ηρακλείου οδός Έβανς αριθμός 69

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ

Στις δύο (2) του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και από την 4η έως την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, ενώπιον της συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Μαρίας Κούρου, ή σε περίπτωση κωλύματός της ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της, και στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, που έχει οριστεί ως τόπος διενέργειας του πλειστηριασμού, κατόπιν επίσπευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚERAKOLL ΕΛΛΑΣ Προηγμένης Τεχνολογίας Υλικά Οικοδομών-Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. "ΚERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ", που εδρεύει στο Σχηματάρι Βοιωτίας (1ο χλμ. Ε.Ο. Σχηματαρίου-Αυλίδας) και εκπροσωπείται νόμιμα, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το εξής ακίνητο που ανήκει στην (καθ’ ης η εκτέλεση) ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑ του Κων/νου και της Μηλιάς, κάτοικο Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου, με την ιδιότητά της ως ομόρρυθμος εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΚΟΥΔΟΥΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ» και δ.τ. «ΡΟΒΙΘΗ Κατασκευαστική», που εδρεύει στου Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου και εκπροσωπείται νόμιμα, ΔΗΛΑΔΗ: Το με στοιχεία άλφα κεφαλαίο τρία (Α-3) διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, το οποίο αποτελείται από δύο (2) υπνοδωμάτια, ενιαίο χώρο τραπεζαρίας, καθιστικού και κουζίνας, λουτρό, ένα εξώστη στη βόρεια πλευρά, ένα εξώστη στη νότια πλευρά και ημιυπαίθριο χώρο στη βόρεια και νότια πλευρά του, με καθαρή επιφάνεια 70,28 τ.μ., επιφάνεια ημιυπαίθριων χώρων 8,48 τ.μ, επιφάνεια κοινόχρηστων 8,15 τ.μ, ολικό εμβαδόν 78,43 τ.μ. ιδιόκτητο όγκο 210,84 κ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στα λοιπά κοινόχρηστα μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις της οικοδομής 78,99/1000 αδιαίρετα, συνορεύει δε βόρεια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Αντωνίου Τριανταφυλλάκη και Ευάγγελου Χατζηδάκη, νότια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό Νικολαΐδου, ανατολικά με ιδιοκτησία διαδόχων Ευάγγελου Χατζηδάκη, Άννας Αντωνακάκη, Ιάκωβου Καλλέργη και Αικατερίνης Καρανικόλα και δυτικά με κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο, το Α1 και Α2 διαμέρισμα και ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, ή σε κάθε περίπτωση όποια και αν είναι σήμερα τα πραγματικά ονόματα των πλησιαστών του ακινήτου αυτού. Στο παραπάνω διαμέρισμα ανήκει ως παρακολούθημα και κατά αποκλειστική χρήση η με στοιχεία Ρ-6 θέση στάθμευσης στην πιλοτή της οικοδομής εμβαδού 12 τ.μ., έχει ανεγερθεί δε επί οικοπέδου το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Ηρακλείου, επί των οδών Ισμήνης και Νικολαΐδου, έκτασης 418,81 τ.μ. και συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Αντωνίου Τριανταφυλλάκη και με ιδιοκτησία Ευάγγελου Χατζηδάκη, ανατολικά με ιδιοκτησία Ευάγγελου Χατζηδάκη και με ιδιοκτησία Άννας Αντωνακάκη, Ιάκωβου Καλλέργη και Αικατερίνης Καρανικόλα, νότια με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό Νικολαΐδου και δυτικά με την οδό Ισμήνης και με ιδιοκτησία Αντωνίου Τριανταφυλλάκη, περιήλθε δε το ακίνητο αυτό στην καθ’ ης η εκτέλεση δυνάμει του με αριθμό 9180/2006 συμβολαίου του συμ/φου Ηρακλείου Ιωάννη Αλέξ. Μαναβάκη, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου στον τόμο 4586 και α.α. μεταγραφής 322444, έχει δε δηλωθεί και έχει λάβει τον αριθμό ΚΑΕΚ170631436008/0/16 στο κτηματογραφικό απόσπασμα.
Το παραπάνω ακίνητο αυτό κατασχέθηκε αναγκαστικά από εμένα την ίδια δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρήνη Βεληβασάκη, σύμφωνα με τη με αριθμό 1227/2011 έκθεση κατάσχεσης, εμένα της ίδιας δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρήνης Βεληβασάκη. Η κατάσχεση αυτή επιβλήθηκε σε εκτέλεση του πρώτου εκτελεστού απογράφου, της με αριθμό 4165/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, που έχει περιβληθεί νόμιμα τον εκτελεστήριο τύπο. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω εκτελεστού απογράφου με τη με χρονολογία 21-7-2011 επιταγή κοινοποιήθηκε νομότυπα στην προαναφερόμενη οφειλέτιδα, όπως αυτό φαίνεται από τη με αριθμό 7919Δ/22-7-2011 έκθεση επίδοσης εμένα της ίδιας δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, Ειρήνης Βεληβασάκη, κατοίκου Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την επιταγή αυτή, υποχρεώθηκε η εν λόγω οφειλέτιδα όπως μέσα στη νόμιμη προθεσμία από την κοινοποίηση της επιταγής αυτής καταβάλει στην παραπάνω επισπεύδουσα συνολικά το ποσό των 10.356,18 ευρώ και αυτά με το νόμιμο τόκο τους (εκτός από το κονδύλι των τόκων) από την επίδοση της επιταγής μέχρι την τελική εξόφληση. Όπως προκύπτει από το έγγραφο Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγράφων Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων, με αριθμό πρωτ. 4923 της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου Κρήτης, στο ακίνητο αυτό που προαναφέρθηκε υπάρχουν και είναι γραμμένα τα εξής βάρη:
1) Η υπ' αριθ. 1227/2011 έκθεση κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρήνης Βεληβασάκη, που καταχωρίστηκε με αριθμό και ημερομηνία καταχώρισης 4923/14-9-2011 κατά της ως άνω οφειλέτιδας ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑ του Κων/νου και της Μηλιάς υπέρ του «ΚERAKOLL ΕΛΛΑΣ Προηγμένης Τεχνολογίας Υλικά Οικοδομών ΕΠΕ», με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας, για το ποσό των 10.356,18 ευρώ, δυνάμει της υπ' αριθ. 4165/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.
Όπως προκύπτει δε από το έγγραφο πιστοποιητικό βαρών με αριθ. 2328 της Υποθ/κας Ηρακλείου, στο ακίνητο αυτό που προαναφέρθηκε και περιγράφεται στο υπ' αριθ. 9180/2006 συμβόλαιο του συμ/φου Ηρακλείου κ. Ιωάννη Μαναβάκη υπάρχουν και είναι γραμμένα τα εξής βάρη: Προσημείωση υποθήκης, που γράφτηκε 22 Σεπτεμβρίου 2006 στον τόμο 907 φύλλο 88169 στοιχ. 1/Α, για το ποσό 204.000 ευρώ, κατά της ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑ του Κων/νου και της Μηλιάς συζ. Μιχαήλ Ροβύθη, υπέρ της Λαϊκής Τράπεζας (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ, δυνάμει της υπ' αριθ. 4818/2006 απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
Ο πλειστηριασμός αρχίζει με την τιμή της πρώτης προσφοράς. Ο πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών προφορικών προσφορών και γίνεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση, εργάσιμη ημέρα Τετάρτη, Οι γραπτές και σφραγισμένες προσφορές που με ποινή ακυρότητας δεν πρέπει να περιλαμβάνουν αίρεση ή όρο, είναι ανέκκλητες και υποβάλλονται μαζί με την εγγύηση του άρθρου 965 παρ. 1 και το τυχόν πληρεξούσιο του άρθρου 1003 παρ. 2, στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, είτε στο γραφείο του την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του πλειστηριασμού κατά τις ώρες από 9 το πρωί ως 2 το μεσημέρι με σύνταξη σχετικής πράξης, είτε την ημέρα του πλειστηριασμού στον τόπο του από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα, οπότε καταχωρίζονται στην έκθεση του πλειστηριασμού.
Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού οφείλει κατά την έναρξη του πλειστηριασμού να καταχωρίσει στην έκθεσή του τα στοιχεία ταυτότητας των πλειοδοτών που έχουν ήδη καταθέσει προσφορές και τις εγγυήσεις τους. Στις 5 το απόγευμα και εφόσον δεν υπάρχει άλλος πλειοδότης, ο οποίος αναμένει να καταθέσει προσφορά, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία συγκέντρωσης των προσφορών και αμέσως μετά προβαίνει δημόσια στην αποσφράγισή τους, καταχωρίζοντας το περιεχόμενό τους στην έκθεσή του. Αν υποβλήθηκε μία μόνο γραπτή προσφορά, τα πράγματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται στο μοναδικό πλειοδότη, ακόμα και αν δεν παρευρίσκεται στον τόπο του πλειστηριασμού. Αν υποβλήθηκαν δύο ή περισσότερες γραπτές προφορές, ο πλειστηριασμός συνεχίζεται μέσω της υποβολής προφορικών προσφορών μόνο μεταξύ των δύο πλειοδοτών που προσέφεραν τη μεγαλύτερη τιμή με τις γραπτές προσφορές.
Στην περίπτωση που: α) Δύο ή περισσότεροι πλειοδότες κατέθεσαν γραπτές προσφορές με ίση μεγαλύτερη τιμή, η διαδικασία των προφορικών προσφορών συνεχίζεται μεταξύ αυτών, β) η γραπτή προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή είναι μία, και δύο ή περισσότεροι πλειοδότες έχουν καταθέσει ίσες γραπτές προσφορές με την αμέσως χαμηλότερη τιμή, στη διαδικασία των προφορικών προσφορών μετέχουν και οι πλειοδότες αυτοί.
Οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως μετά προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού και δεν μπορεί να γίνει κατακύρωση προτού περάσει τουλάχιστον μισή ώρα από την ολοκλήρωση της αποσφράγισης. Η κατακύρωση γίνεται προς τον πλειοδότη που προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή, αφού πρώτα γίνει τρεις φορές πρόσκληση για μεγαλύτερη προφορική. Αν δεν υπάρξει προφορική προσφορά, τα πράγματα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται σε όποιον υπέβαλε τη γραπτή προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή, ακόμη και αν δεν παρευρίσκεται στον τόπο του πλειστηριασμού. Σε περίπτωση ίσων γραπτών προσφορών με τη μεγαλύτερη τιμή χωρίς να υποβληθεί προφορική προσφορά, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού διενεργεί αμέσως κλήρωση, από την οποία αναδεικνύεται ο υπερθεματιστής. Περισσότεροι του ενός μπορούν να πλειοδοτήσουν από κοινού, αλλά ευθύνονται εις ολόκληρο σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την πλειοδοσία, την εγγύηση και την κατακύρωση. Όσοι πλειοδοτούν οφείλουν να καταθέσουν στον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε μετρητά χρήματα ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός ή με επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εγγυοδοσία ίση προς την τιμή της πρώτης προσφοράς. Η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα εκείνου που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη, από την τελευταία μετά την 5η απογευματινή ώρα, προσφορά και πάντως όχι πριν παρέλθει τουλάχιστον μισή ώρα από την ολοκλήρωση της αποσφράγισης. Ο υπερθεματιστής οφείλει να καταθέσει το εκπλειστηρίασμα αμέσως μετά την κατακύρωση, εκτός αν ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του επιτρέψει να καταβάλει το πέραν της εγγυοδοσίας οφειλόμενο πλειστηρίασμα σε δεκαπέντε το αργότερο ημέρες χωρίς ή και με πρόσθετη εγγυοδοσία. Αν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το εκπλειστηρίασμα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 965 Κωδ. Πολ. Δ.
Σε περίπτωση αναπλειστηριασμού, τα έξοδά του, κάθε μείωση του τιμήματος καθώς και οποιοδήποτε έλλειμμα τόκων από την κατακύρωση και μετά βαρύνουν εκείνο που αναδείχθηκε υπερθεματιστής κατά τον πλειστηριασμό και δεν κατέθεσε το εκπλειστηρίασμα. Τα κηρύκεια και συμβολαιογραφικά δικαιώματα κατά την ημέρα του πλειστηριασμού βαρύνουν τον υπερθεματιστή που είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει αμέσως μετά την κατακύρωση. Η επισπεύδουσα δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον υπερθεματιστή για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου. Θα γίνει επομένως ο πλειστηριασμός αυτός όταν και όπου ορίζεται στην αρχή της παρούσας έκθεσης, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους, κάθε νόμο σχετικό με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό και τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 97.000 ευρώ, όσοι δε αξιώνουν οποιαδήποτε δικαιώματα να τα προβάλουν αρμόδια και εμπρόθεσμα. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου στη καθ’ ης (οφειλέτιδα) και όπου αλλού ο νόμος ορίζει και να δημοσιεύσει περίληψή της σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται εδώ στο Ηράκλειο.
Τέλος προσκαλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν να προσέλθουν έγκαιρα στον τόπο και το χρόνο του πλειστηριασμού.

Ηράκλειο 14/10/2011.
Η δικαστική επιμελήτρια.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση