iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ηράκλειο 14/10/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με την αριθμ. 610/2011 κανονιστικού περιεχομένου απόφασή του, ενέκρινε τις αριθμ. 52/2011 και 77/2011 εισηγήσεις-αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη "Δημόσια διαβούλευση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς της πόλης μας", και "Πρακτικό αρ. 3/2010 Επιτροπής Κυκλοφορίας, Εξωραϊσμού και Φωτισμού".
Η παραπάνω με αριθμ. 610/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει δημοσιευτεί με το πλήρες κείμενό της στο Δημοτικό Κατάστημα (Λότζια) και έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με τίτλο "Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφορίας, Εξωραϊσμού και Φωτισμού (52 και 77/2011 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)".

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, Καρατζάνης Δημήτρης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση