iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

αιμοδοσιαΟΝ :
Κάνοντας πράξη την έννοια της προσφοράς προς το συνάνθρωπο, η τοπική διοίκηση της ασφαλιστική εταιρίας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ολοκλήρωσε σήμερα πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν τόσο οι εργαζόμενοι της εταιρίας, όσο συνεργάτες και άλλοι πολίτες που θέλησαν μέσα από την προσφορά τους να στείλουν ένα μήνυμα ζωής.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση