iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης


Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, θα γίνει τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1) «Νέο κτίριο καταστημάτων με τρεις υπόγειους χώρους στάθμευσης εντός ορίων οικισμού Πλατανιά, του Δήμου Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το αριθ. 3533/13-9-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και τη με αριθμ. πρωτ. 20882/11-10-2011 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων.
2) «Αποχέτευση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών «Μύρθιος» & «Σελλί», του Δήμου Ρεθύμνου της Π.Ε. Ρεθύμνου», σύμφωνα με το αριθμ. 202196/5-8-2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος - ΕΥΠΕ και τη με αριθμ. πρωτ. 894/26-09-2011 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνου.
3) «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός - Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα οικισμών λεκάνης Εμπάρου Δήμου Βιάννου Π.Ε. Ηρακλείου», σύμφωνα με το αριθμ. 2158/06-09-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης -Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και τη με αριθμ. πρωτ. 77218/31498/13-10-2011 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης.
4) «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Καμίνι, Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου», ιδιοκτησίας Ρογδάκη Σταύρου, σύμφωνα με το αριθμ. 958/07-09-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και τη με αριθμ. πρωτ. 77227/31504/10-10-2011 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης.
5) «Λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Λειβάδια, Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου», ιδιοκτησίας Κατσαμάνη Κωνσταντίνου, σύμφωνα με το αριθ. 1961/09-09-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού και τη με αριθμ. πρωτ. 77320/31559/10-10-2011 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση