iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
ΙΤΕ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

Εξαίρεση του ΙΤΕ από το Ενιαίο Μισθολόγιο.Το αίτημα του Προεδρείου και των Εργαζομένων φέρνει στη Βουλή ο Λ. Αυγενάκης


Να αντιμετωπιστεί το ΙΤΕ όπως άλλοι φορείς του Δημόσιου Τομέα έτσι ώστε να εξαιρεθεί από την εφαρμογή του μέσου κατά κεφαλήν ανώτατου κόστους των 1.900€ και να εφαρμοστούν στο προσωπικό του ΙTΕ οι ρυθμίσεις για μειωμένες περικοπές των αποδοχών του, κατ’ αναλογία άλλων φορέων και όχι ανώτερη του 35% σε σχέση με τις αποδοχές που ελάμβανε το 2009, ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, μεταφέροντας σχετικό αίτημα του Προεδρείου του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας, προς τους Υπουργούς Οικονομικών, κ. Ε. Βενιζέλο, και Παιδείας, Α. Διαμαντοπούλου.

Ειδικότερα, ο Βουλευτής μεταφέρει στο έγγραφό του τις θέσεις του ΙΤΕ, υπογραμμίζοντας ότι «το ΙΤΕ είναι ένα Επιστημονικό Ίδρυμα του οποίου η σύνθεση του προσωπικού διαφοροποιείται από την μέση σύνθεση άλλων κατηγοριών φορέων της χώρας», ενώ επισημαίνει ότι «με την ελλιπή τακτική επιχορήγηση από την Πολιτεία (αναμενόμενη για το 2011 9.072.000€), το τακτικό προσωπικό του που ανέρχεται σε 410 άτομα μισθοδοτικού κόστους (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) περί τα 15,6 εκ.€, εκτός από την κάλυψη του υπόλοιπου κόστους της μισθοδοσίας του (6,5 εκ.€) και των λειτουργικών αναγκών του ΙΤΕ (περί τα 5 εκ.€), το ΙΤΕ χρηματοδοτεί με την προσπάθειά του επιπλέον 616 θέσεις απασχόλησης πρόσθετου κόστους 10,5 εκ.€».

Προσθέτει δε ότι «το τακτικό προσωπικό κατά τα έτη 2010 και 2011 έχει υποστεί σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές του από την εφαρμογή των Νόμων 3833/10, 3845/10 και τον 3986/11», ενώ «οι μειώσεις αυτές με βάση τις αποδοχές του 2009 προσεγγίζουν κατά μέσο όρο το 20-28% περίπου». Μάλιστα, με βάση το Νομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», τονίζει ότι «το ΙΤΕ, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εντάσσεται στο καθεστώς των φορέων στους οποίους θα πρέπει να γίνουν επιπλέον περικοπές αποδοχών ώστε να προσεγγίσει το μέσο κατά κεφαλήν μηνιαίο κόστος τα 1.900€, πράγμα που επιβάλλει επιπλέον σημαντικές περικοπές λόγω και των ανωτάτων ορίων ανά κατηγορία εκπαίδευσης που εκτιμούνται σε περίπου 30-35% των αποδοχών (ιδίως του επιστημονικού προσωπικού)».

Ως εκ τούτου, ο κ. Αυγενάκης υποστηρίζει το αίτημα του Προεδρείου του ΙΤΕ «να αντιμετωπιστεί το Ίδρυμα όπως άλλοι φορείς του Δημόσιου Τομέα έτσι ώστε: (α.) να εξαιρεθεί από την εφαρμογή του μέσου κατά κεφαλήν ανώτατου κόστους των 1.900€ και (β.) να εφαρμοστούν στο προσωπικό του ΙΣΕ οι ρυθμίσεις για μειωμένες περικοπές των αποδοχών του, κατ’ αναλογία άλλων φορέων και όχι ανώτερη του 35% σε σχέση με τις αποδοχές που ελάμβανε το 2009».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση