iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΓΕΜΑΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ  ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΛΥΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ

Κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα για τα απορρίματα στην Περιφέρεια Κρήτης .


Για την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κρήτη, συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά στη Περιφέρεια η ομάδα εργασίας που συστάθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη.
Η ομάδα εργασίας έβαλε το πλαίσιο λειτουργίας της προκειμένου ο διάλογος για την διαχείριση των απορριμμάτων να αποβεί εποικοδομητικός για να εξευρεθεί σύντομα λύση στο μείζον αυτό πρόβλημα.
Ειδικότερα σκοπός της ομάδας εργασίας που αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων διαχείρισης απορριμμάτων, εκπροσώπους των Τεχνικών Επιμελητηρίων Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της εντεταλμένης περιφερειακής σύμβουλου Βιργινίας Μανασάκης με πρόεδρο τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Νίκο Καλογερή, είναι: να επεξεργαστεί τις διαθέσιμες μελέτες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Κρήτης και να συνεπικουρήσει την αρμόδια υπηρεσία-Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-που θα συντάξει την μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑΚ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης). Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να κληθούν σε επόμενη συνεδρίαση οι μελετητές προκειμένου να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους και να απαντήσουν σε ερωτήματα των μελών της ομάδας εργασίας.
Επίσης αποφασίστηκε να προηγηθεί αποτίμηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑΚ, να επισημανθούν προβλήματα ελλείψεις και αστοχίες, και να εκτιμηθούν κατά την αναθεώρηση του σχεδιασμού για την διαχείριση των απορριμμάτων.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση