iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

Τον βρηκαν...


Τον βρήκαν...

Ο κάδος της ανακύκλωσης για τον οποίο σας γράφαμε χθες τελικά ανευρέθη. "Έφυγε" από την Ιερολοχιτών για να πάει στην Μπετεινάκη. Εκεί κρίθηκε ότι θα εξυπηρετεί καλύτερα το 9ο Δημοτικό Σχολείο. Άμα είναι για το σχολείο... Πάνε πάσο οι κάτοικοι της Ιερολοχιτών. Επισημαίνουν ωστόσο, πως, αν "περισσέψει" κανένας άλλος κάδος ανακύκλωσης από πουθενά αλλού, θα ήθελαν να τους έχει υπόψη τους ο Δήμος.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση