iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017
Λογαριασμός ΔΕΗ panoramic

Αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος οι καταναλωτές


Νέες αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος αναμένονται από την 1η Νοεμβρίου, καθώς βαίνει προς αύξηση κατά 4,80 ευρώ το τέλος υπέρ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η αύξηση αυτή επιλέχθηκε προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), ώστε να είναι εφικτή η πληρωμή των επενδυτών που δραστηριοποιούνται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προτείνει στην ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος τη σταδιακή μείωση του ελλείμματος ύψους 100 εκατ. ευρώ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΔΕΣΜΗΕ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε την αύξηση από την 1η Νοεμβρίου του 2011 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 του ειδικού τέλους ΑΠΕ, αλλά και την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού τους, ώστε να επιμερίζει με δίκαιο τρόπο το κόστος στις κατηγορίες καταναλωτών.

Η ΡΑΕ προτείνει το ειδικό τέλος να διαμορφωθεί από τα 3,2 ευρώ το τετράμηνο στα 4,8 ευρώ, δηλαδή σε ετήσια βάση να αυξηθεί κατά 4,80 ευρώ.

in.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση