iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017
διαγωνισμος ασπρόμαυρης φωτογραφίας

Διαγωνισμός ασπρόμαυρης φωτογραφίας


Διαγωνισμός Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας με θέμα:Εικόνες από επαγγέλματα και δραστηριότητες που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου.

Ο φακός του φωτογράφου εστιάζει στον άνθρωπο, στο χώρο, το αντικείμενο, την δραστηριότητα και αποτυπώνει…

Δικαίωμα στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι ανεξάρτητα από Εθνικότητα, Τόπο διαμονής, Χώρα, κλπ..

Οι φωτογραφίες θα κριθούν από 5μελή επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τους:

Θεοδωρόπουλο Δημήτρη, Διευθυντή φωτογραφίας, επίκουρο καθηγητή, ΑΠΘ-τμήμα κινηματογράφου

Κόη Σάββα (φωτογράφο μέλος του ΔΣ της ΛΕΦΚΙ)
Πλατή Νίκο, συγγραφέα

Σγουράκη Γιώργο (Πολιτικό Επιστήμονα, Παραγωγό - Σκηνοθέτη, πρόεδρο Ελλήνων παραγωγών κινηματογράφου - τηλεόρασης)

Σιάκα Θ. Σπύρο ( δρ. στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Σκηνοθέτη animation, εκπαιδευτικό )

Θα δοθούν 3 βραβεία και 3 έπαινοι

Οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θα εκτυπωθούν και θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα γίνει στα Χανιά, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αμέσως μετά την λήξη του διαγωνισμού.

Παράλληλα θα αποτελέσουν υλικό για έκδοση πολυτελούς φωτογραφικού λευκώματος το οποίο θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (ανεξαρτήτως βραβείων ή αναρτήσεων).


Τελευταία μέρα αποστολής υλικού για συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Πέρα αυτής καμιά συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση