iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018
σπιτι αυθαιρετα οικιστες

Βήμα προς βήμα οι κινήσεις για τα αυθαίρετα


«Αν το δηλώσεις μπορείς αν το σώσεις», έλεγε το χαρακτηριστικό σποτάκι του 1983, με το οποίο οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων καλούνταν να κλείσουν τους λογαριασμούς τους με την Πολεοδομία και να ησυχάσουν ότι ο εφιάλτης της διατήρησης του κτίσματός τους είχε τελειώσει. Αρκετοί ανταποκρίθηκαν, όμως ο κύκλος δεν έκλεισε εκεί...
Τα χρόνια πέρασαν και νέες γενιές αυθαιρέτων ξεφύτρωσαν σαν μανιτάρια σε πολλές περιοχές της Κρήτης, με τους ιδιοκτήτες να ζουν σε καθεστώς μόνιμης ομηρίας ως τα σήμερα. Ώσπου μας προέκυψε ο νέος νόμος, που, αν και διαφημίστηκε ως η οριστική λύση στο πρόβλημα, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από εκείνα που υποτίθεται ότι θα έλυνε, ενώ την ίδια στιγμή δεν απελευθερώνει τα χέρια των ιδιοκτητών αυθαιρέτων, αφού παρατείνει την αγωνία και την "ομηρία" τους για 30 χρόνια. Όσα η ισχύς της διατήρησης του αυθαιρέτου με το νέο νόμο και σε καμιά περίπτωση νομιμοποίησή του.
Αυτό είναι ίσως και το κομβικό στοιχείο στην όλη ιστορία, που επιβεβαιώνει όσους έσπευσαν να κάνουν λόγο για καθαρά φοροεισπρακτική διαδικασία. Αφενός μεν γιατί κανείς δε γνωρίζει τι θα γίνει μετά τη λήξη της 30ετούς περιόδου και αφετέρου γιατί κανένας ιδιοκτήτης δε διασφαλίζεται ότι λύνει όλα του τα προβλήματα αν δηλώσει το αυθαίρετό του και υπαχθεί στην όλη διαδικασία. Πόσω μάλλον όταν μένουν ανοικτά πλείστα όσα ζητήματα.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Επιχειρώντας να δώσουμε σαφείς απαντήσεις στην πληθώρα των ερωτημάτων που διατυπώνονται από τους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν και πώς, παρουσιάζουμε με όσο το δυνατόν πιο απλουστευμένο τρόπο, με την πολύτιμη συμβολή του τοπογράφου-μηχανικού, στελέχους του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κ. Κώστα Χαμηλοθόρη, τη διαδικασία και τις πιο σημαντικές από τις παραμέτρους της.
Είχα νομιμοποιήσει το σπίτι μου με το νόμο Τρίτση του ’83. Κατοχυρώνομαι με αυτόν;

Όσοι ολοκλήρωσαν τότε τη διαδικασία και κατέβαλαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα εξαιρούνται από την τωρινή διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Αρκεί να μην έχει γίνει εφεξής καμία τροποποίηση στο κτίσμα, όπως προσθήκη άλλου ορόφου, επιπλέον κατασκευές κ.λπ. Ο ιδιοκτήτης αυθαιρέτου που έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου Τρίτση μπορεί να το αποδείξει είτε με τα χαρτιά που έχει στα χέρια του είτε πηγαίνοντας στην Πολεοδομία. Στην περίπτωση που έχουν γίνει αλλαγές στο αυθαίρετο που είχε δηλωθεί το 1983, τότε η υπαγωγή στο νέο νόμο για τη διατήρηση των αυθαιρέτων αφορά μόνο σε αυτές τις κατασκευές. Αν ο ιδιοκτήτης αυθαιρέτου δεν είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία του νόμου Τρίτση, τότε πρέπει να εντάξει το ακίνητο στη νέα ρύθμιση, με χαμηλότερο πρόστιμο.
Τι γίνεται αν το αυθαίρετο είναι προ του 1955;
Σε αυτή την περίπτωση το κτίσμα εξαιρείται της ρύθμισης, αρκεί να αποδειχτεί ότι είχε κατασκευαστεί προ της χρονολογίας αυτής, είτε με συμβόλαιο όπου περιγράφεται το κτίσμα, είτε με αεροφωτογραφίες. Απαραίτητη προϋπόθεση, φυσικά, να μην έχει γίνει καμία αλλαγή, όπως προσθήκη ορόφου, κατασκευή αποθηκών ή άλλων χώρων κ.λπ. Η χρονολογία αυτή αποτελεί ορόσημο, καθώς από το 1955 και μετά εισήχθη ο όρος της οικοδομικής άδειας. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται κανονικά η μεταβίβαση του κτίσματος.
Αν το αυθαίρετο είναι μετά το 1983, τι πρέπει να γίνει για την υπαγωγή στη ρύθμιση;
Αρχικά ο ιδιοκτήτης πρέπει να βρει έναν μηχανικό ο οποίος και θα καταχωρίσει τα στοιχεία του κτίσματος ώστε να εκδοθεί το παράβολο. Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τα τετραγωνικά. Έτσι, μέχρι 50 δομημένα τετραγωνικά το παράβολο είναι 500 ευρώ. Από 50 έως 100 τ.μ. το ποσό διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ. Από 100 έως 200 δομημένα τ.μ. το παράβολο καθορίζεται στα 2.000 ευρώ. Από 200 έως 1.000 τ.μ. ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 4.000 ευρώ. Και τέλος για κατασκευή άνω των 2.000 τ.μ. το παράβολο ορίζεται στα 6.000 ευρώ. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το συνολικό πρόστιμο ή ειδικό ενιαίο πρόστιμο, όπως είναι η επίσημη ορολογία. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δε συνεχίσει τη διαδικασία της ρύθμισης και αποσυρθεί.
Ποιο θα είναι το συνολικό ποσό του προστίμου;
Ακολούθως ο μηχανικός υπολογίζει με βάση συγκεκριμένους συντελεστές, όπως τα τετραγωνικά μέτρα, την τοποθεσία, τον αριθμό και το είδος των αυθαιρεσιών, κ.ά., το συνολικό ποσό του προστίμου, το οποίο καταβάλλεται σε δόσεις. Σε τέσσερις μήνες από την έναρξη της διαδικασίας και ως τις 31/3/2012 πρέπει να έχουν υποβληθεί οι μελέτες που θα τεκμηριώνουν το ποσό του προστίμου. Αν πρόκειται για απλή κατοικία απαιτούνται το τοπογραφικό διάγραμμα, η αρχιτεκτονική αποτύπωση (όψεις, κατόψεις, τομή), το είδος των αυθαιρεσιών και μια τεχνική έκθεση, τον έλεγχο δομικής τρωτότητας, με την οποία ο μηχανικός κάνει το μακροσκοπικό έλεγχο του κτηρίου, διαπιστώνοντας αν υπάρχουν εμφανείς βλάβες. Πολύ απλά... αν το κτίσμα δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο να καταρρεύσει. Μετά τους τέσσερις μήνες και αφού έχουν υποβληθεί οι απαραίτητες μελέτες, εκδίδεται το οριστικό πρόστιμο.
Πώς μπορώ να πληρώσω το οριστικό πρόστιμο;
Η πληρωμή γίνεται είτε εφάπαξ, οπότε υπάρχει έκπτωση της τάξης του 20%, είτε σε δόσεις: έως 30 μηνιαίες ή 10 τριμηνιαίες για κατοικίες, και έως 36 μηνιαίες ή 14 τριμηνιαίες αν πρόκειται για επαγγελματικό χώρο.
Τι θα γίνει αν δεν καταβληθεί μία ή περισσότερες δόσεις;
Αν δεν καταβληθεί έγκαιρα η πρώτη δόση, τότε αυτή προσαυξάνεται με 1%. Αν ο ιδιοκτήτης παραλείψει να καταβάλει μια σειρά από δόσεις και πιο συγκεκριμένα τρεις, τότε εξαιρείται αυτομάτως της ρύθμισης και χάνει όσα λεφτά έχει καταβάλει ως εκείνη τη στιγμή.
Με τη ρύθμιση νομιμοποιώ το αυθαίρετό μου;
Όχι. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο από μια σειρά προβλημάτων. Με τη ρύθμιση ο ιδιοκτήτης αποκτά το δικαίωμα της διατήρησης του αυθαιρέτου για 30 χρόνια, γεγονός που ακυρώνει κάθε άλλη κύρωση από την Πολεοδομία. Δεν αποτελεί όμως νομιμοποίηση, καθώς για αυτήν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Ο ιδιοκτήτης διατηρεί, όμως, το δικαίωμα της μεταβίβασης, ενώ μπορεί να κάνει εργασίες σε αυτό, όπως επισκευές. Ο νόμος προβλέπει ότι σε διάστημα δέκα χρόνων θα γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις ώστε να καλυφθούν από σχέδια πόλης οι περιοχές των αυθαιρέτων, ένα γενικόλογο ευχολόγιο βάσει του οποίου ελπίζεται ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Πάντα στο παρά πέντε

Ως τα σήμερα, πάντως, η προσέλευση των ιδιοκτητών αυθαιρέτων είναι περιορισμένη και σε καμιά περίπτωση η αναμενόμενη, κάτι το οποίο δεν ξαφνιάζει κανέναν, καθώς οι Έλληνες, όπως πάντα, αφήνουν για την τελευταία στιγμή τις εκκρεμότητές τους. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και στην περίπτωση των ημιυπαίθριων χώρων και με το Κτηματολόγιο, αλλά και με καθετί που έχει να κάνει με την υποβολή δηλώσεων. Με δεδομένο ότι η διαδικασία είναι καινούργια χωρίς προηγούμενο, και σε ένα τοπίο μάλλον ομιχλώδες, αναμένεται ότι έστω και αργά θα σημειωθεί προσέλευση. Πάντως, εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ως τα σήμερα κανείς δε γνωρίζει επακριβώς πόσα είναι τα αυθαίρετα κτίσματα, τόσο σε επίπεδο Ελλάδας όσο και Κρήτης ή Ηρακλείου.
Ο λόγος είναι απλός: Αν δε συγκεντρωθούν τα πρώτα δεδομένα από τη διαδικασία τακτοποίησης, κανείς δεν μπορεί να κάνει εικασίες, αφού υπάρχουν περισσότερες από 150 μορφές αυθαιρεσιών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ενστάσεις μηχανικών

Το γεγονός ότι ο νέος νόμος δεν αντιμετωπίζει μια μεγάλη σειρά από ζητήματα έχει προκαλέσει τις ενστάσεις των μηχανικών, που έχουν εκφραστεί ήδη από την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων για τις αδυναμίες του όλου συστήματος. Ειδικά όσον αφορά στα αυθαίρετα για το θέμα της τριακονταετίας, το όριο διατήρησης που θέτει ο νόμος, και η οποία σε καμιά περίπτωση δεν εκλαμβάνεται ως οριστική ρύθμιση, αφού κάποια στιγμή κάποιος από τους ιδιοκτήτες θα βρεθεί με αυτή την "καυτή πατάτα" ξανά στα χέρια του.

ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ

«Είχαμε προειδοποιήσει»

Την αγωνία και τον προβληματισμό για τα κενά της ρύθμισης συμμερίζεται και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρος Ινιωτάκης, ο οποίος σημείωσε ότι η όλη ρύθμιση έχει καθαρά φοροεισπρακτικό χαρακτήρα και παρουσιάζει πολλά κενά, τα οποία έχουν φέρει σε αδιέξοδο και τους αυθαιρετούχους αλλά και τους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ, σύμφωνα με τον κ. Ινιωτάκη, «είχε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι όλα γίνονται πολύ πρόχειρα και ότι ο νόμος δε δίνει καμιά προοπτική για την αντιμετώπιση ενός τόσο μεγάλου ζητήματος. Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων συνεχίζουν να παραμένουν "όμηροι", ενώ τέτοιου είδους λογικές δεν αντιμετωπίζουν το μείζον πρόβλημα των αυθαίρετων κατασκευών. Αντίθετα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια νέα γενιά αυθαιρέτων», σημείωσε με έμφαση ο πρόεδρος του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.


Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση