iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Έγκριση δαπανών για αεροφωτογράφηση και σύνταξη κτηματολογικών χαρτών για Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου


Η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κα Μαρία Σκραφνάκη ανακοίνωσε ι ότι ο Υπουργός Υποδομών κ. Ραγκούσης, υπέγραψε απόφαση με την οποία εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 541.815 ευρώ, για την ανάθεση εκπόνησης της 1ης φάσης της μελέτης «Κτηματογράφηση και σύνταξη κτηματολογίου για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του έργου του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι Νομού Ηρακλείου Κρήτης και των Οδικών Συνδέσεών του με τον ΒΟΑΚ και τον ΝΟΑΚ».
Η φάση αυτή θα περιλαμβάνει την αεροφωτογράφηση, τις φωτογραμμετρικές εργασίες και τους ορθοφωτοχάρτες, που πρέπει να γίνουν στην περιοχή υλοποίησης του έργου, οι οποίες αφορούν το αεροδρόμιο, τις συνδετήριες οδούς με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ καθώς επίσης και τους ορεινούς όγκους των εμποδίων που πρέπει να αρθούν.
Μετά το πέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού αυτού, θα προκηρυχθούν δύο ακόμα μελέτες που θα αφορούν στην Τοπογραφική Αποτύπωση, τις Κτηματογραφήσεις, και τη Σύνταξη των Κτηματολογίων της περιοχής του Νέου Αεροδρομίου, των οδικών συνδέσεων του Νέου Αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ και τον ΝΟΑΚ, καθώς και τις Κτηματογραφήσεις και τη Σύνταξη των Κτηματολογίων των ορεινών όγκων στις περιοχές άρσης των εμποδίων.
Η κ. Σκραφνάκη εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή, αφού οι συγκεκριμένες μελέτες αποτελούν προαπαιτούμενο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων από το Δημόσιο στην περιοχή του Νέου Αεροδρομίου, των οδικών διασυνδέσεων με τους οδικούς άξονες του ΒΟΑΚ και του ΝΟΑΚ και των ορεινών όγκων, που πρέπει να αρθούν.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση