iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΟΝ :
Σοβαρές επιφυλάξεις για την ασφάλεια των ανελκυστήρων σε δημόσια όσο και ιδιωτικά κτίρια στην Κρήτη προκαλεί ο μειωμένος αριθμός προγραμματισμένων συντηρήσεων που καταγράφεται, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου. Σε πολλά δημόσια κτίρια έχει μπει λουκέτο στους ανελκυστήρες αποκλείοντας ουσιαστικά την πρόσβαση σε πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μετακίνηση τους. Όμως αυτό είναι προτιμότερο από την χρήση ανελκυστήρων που έχουν μείνει χωρίς συντήρηση αλλά και χωρίς πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας καθώς κανείς δεν φρόντισε να τα εξασφαλίσει εξαιτίας της παράτασης που δόθηκε, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο τεχνικό επιμελητήριο.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση