iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 13 Οκτωβρίου 2011
Αρ. πρωτ.: 88375/36395

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αντίγραφο της με αριθμ. πρωτ. 79275/32487/04-10-2011 απόφασης του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το ξυλουργείο ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία "Τσικανδηλάκης Λευτέρης & ΣΙΑ Ε.Ε." επί της οδού Θεοκρίτου 24 στα Καμίνια του δήμου Ηρακλείου [νέα εγκατάσταση, εντός ΓΠΣ, Υποκατηγορία Β4, ομάδα 9η (α/α 75.78, 279 - Κωδικοί ΕΣΥΕ 201.0α-203-361.4, χαμηλή όχληση)].
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω ΜΠΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) Από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα-πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α7, τηλ. 2813/400.234, φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Φασουλάς Μύρων) και β) Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου (αρμόδια Χατζηγιάννη Ελένη, τηλ. 2813/410.112).

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Πιτσούλης.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση