iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ο Σπύρος Δανέλλης υπέρ της μείωσης της γραφειοκρατίας και της συντονισμένης καταπολέμησης της απάτης στο σύστημα του ΦΠΑ,


Υπέρ σειράς μέτρων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και της συντονισμένης καταπολέμησης της απάτης στο σύστημα του ΦΠΑ που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τάχθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Δανέλλης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια που διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

«Μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας όπως η σύγκλιση των διοικητικών πρακτικών και το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Τιμολόγιο δεν πρόκειται να μεταμορφώσουν το σύστημα του ΦΠΑ, αλλά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Με τα μέτρα σχετικά με τη συλλογή του ΦΠΑ που στοχεύουν στη μείωση της απάτης, τα Κράτη Μέλη μπορούν να κερδίσουν μέχρι και δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε ο έλληνας ευρωβουλευτής.

Παράλληλα, ο Σπύρος Δανέλλης τόνισε την ανάγκη να προσαρμόζονται οι συντελεστές ΦΠΑ στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ε.Ε. και επανέλαβε το αίτημα της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού για μείωση των συντελεστών που αφορούν τις Δημόσιες Συγκοινωνίες και την οδική ασφάλεια.

Οι προτάσεις αποτελούν συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, αφού η νομοθετική αρμοδιότητα για τη χάραξη φορολογικής πολιτικής ανήκει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης:

«Από οικονομική άποψη, ο ΦΠΑ παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των κρατικών προϋπολογισμών και έτσι με τα γνωστά δημοσιονομικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό το σύστημα του ΦΠΑ να λειτουργεί τόσο σωστά όσο και αποτελεσματικά.

Ως αποτέλεσμα της διοικητικής πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει το υπάρχον σύστημα, ο ΦΠΑ δυστυχώς παίζει σημαντικό ρόλο και στη διοίκηση των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Και ας μην ξεχνάμε ότι υποχρεώσεις όπως η πλήρης ανάκτηση του ΦΠΑ και η ένταξη των διαφόρων πληρωμών ΦΠΑ στον οικονομικό σχεδιασμό μίας επιχείρησης είναι πιο εφικτές για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και έτσι κάνουν συγκριτικά δυσκολότερη τη ζωή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - δηλαδή του 99% των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. - αλλά και αφήνουν παράθυρα στην απάτη ή τη φοροδιαφυγή.
Λαμβάνοντας αυτούς τους παράγοντες υπόψη, οι προτάσεις της παρούσας έκθεσης αποτελούν μία άψογη συνδρομή εκ μέρους του Κοινοβουλίου σε έναν τομέα που δεν υπόκειται στις νομοθετικές αρμοδιότητές του. Μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, όπως η σύγκλιση των διοικητικών πρακτικών και το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Τιμολόγιο δεν πρόκειται να μεταμορφώσουν το σύστημα του ΦΠΑ, αλλά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Με τα μέτρα σχετικά με τη συλλογή του ΦΠΑ που στοχεύουν στην μείωση της απάτης, τα Κράτη Μέλη μπορούν να κερδίσουν μέχρι και δισεκατομμύρια ευρώ.
Και στο θέμα της διασυνοριακής απάτης, εάν για τη διεξαγωγή συντονισμένων και αποτελεσματικών ερευνών και τη χρήση νέων τεχνολογιών απαιτηθούν μεγαλύτερες οικονομικές δεσμεύσεις, τότε ούτε τα κράτη μέλη, ούτε η Ε.Ε. θα πρέπει να τις αποφύγουν.

Επίσης, είναι ευχάριστο πως η έκθεση συνδέει τις μελλοντικές αναθεωρήσεις των συντελεστών και απαλλαγών ΦΠΑ με κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες. Στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών, ζητήσαμε μειωμένο ή μηδενικό συντελεστή για τις δημόσιες συγκοινωνίες, το οποίο αν και δεν κατέληξε στην έκθεση, ελπίζουμε πως θα καταλήξει στη λίστα αγαθών και υπηρεσιών μειωμένου ΦΠΑ που ζητά το ΕΚ από τα Κράτη Μέλη.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη συντονισμένη προσπάθεια που γίνεται για την οδική ασφάλεια με ορίζοντα το 2020, θα ήταν ένα θετικό βήμα αν επωφελούνταν από μείωση ΦΠΑ και τα είδη οδικής ασφάλειας.»

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση