iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

βοήθειαααα


Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες, κατά την πρώτη διάσκεψη υψηλού επιπέδου που οργάνωσε η επιχειρησιακή ομάδα (task force) της Κομισιόν για την Ελλάδα με σκοπό το συντονισμό με τις ελληνικές Αρχές, τα κράτη-μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν τεχνική βοήθεια στη χώρα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η τεχνική βοήθεια θα επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς:
- Μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης για την επιτάχυνση του ρυθμού και την εστίαση στα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς και για τη δημιουργία βελτιωμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τομεακά μέτρα για την ενέργεια, τον τουρισμό, το γεωργικό τομέα και τη διαχείριση των αποβλήτων.
- Φορολογία, έλεγχος των δαπανών και ιδιωτικοποιήσεις.
- Οριζόντιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, τη δημόσια υγεία, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση και τη διαχείριση των αποβλήτων.
«Θέλω να τονίσω τη μεγάλη σημασία αυτής της διάσκεψης. Για μένα, αυτή η διάσκεψη αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για μια συντονισμένη κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια συνδρομής στην Ελλάδα ώστε να υλοποιήσει τις τόσο αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ανάκαμψή της», δήλωσε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Όλι Ρεν, κατά την εναρκτήρια ομιλία του.
Η ειδική ομάδα θα ενισχύσει, θα επιταχύνει και θα διευρύνει το έργο στήριξης της ελληνικής διοίκησης που είναι ήδη σε εξέλιξη. Για να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών και των προσφορών για τεχνική βοήθεια, η ειδική ομάδα κάλεσε εκπροσώπους υψηλού επιπέδου από κράτη-μέλη, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕ, της ΕΤΑΕ, του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ).
Της ελληνικής αντιπροσωπίας ηγείτο ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης, υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η συνεδρίαση, που διήρκεσε ολόκληρη την ημέρα, κατέδειξε την αλληλεγγύη των κρατών-μελών και των διεθνών οργανισμών προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, όπως τόνισε η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της.
Οι συζητήσεις επέτρεψαν την επίτευξη συγκεκριμένης προόδου όσον αφορά τις περισσότερο επείγουσες ανάγκες για τεχνική βοήθεια σε ορισμένους από τους τομείς προτεραιότητας:
- Έναρξη 100 έργων υψηλής προτεραιότητας στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των υπόλοιπων 15 δισ. ευρώ από τους προοριζόμενους για την Ελλάδα πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής της περιόδου 2007-2013 - βοήθεια για πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και των σημαντικότερων συμπράξεων δημόσιου/ιδιωτικού τομέα.
- Ένα μεγάλο σχέδιο δράσης με τη συμμετοχή ορισμένων κρατών-μελών και του ΔΝΤ στους κρίσιμους τομείς της φορολογίας, του προϋπολογισμού και των δημόσιων δαπανών.
- Προετοιμασία συγκεκριμένων διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, βάσει έκθεσης του ΟΟΣΑ και ενδεχόμενη στήριξη από σειρά κρατών-μελών.
Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για την ελληνική διοίκηση να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας και να προβεί στην καλύτερη δυνατή χρησιμοποίησή της.
Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση της ειδικής ομάδας, η οποία προβλέπεται για τις αρχές Νοεμβρίου, θα εδραιώσει τα αποτελέσματα και τις μεθόδους εργασίας που προκύπτουν από τη διάσκεψη της 12/10/11.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση