iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Δικαιώματα μέσα


Δικαιώματα μέσα από το παιχνίδι

Η δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, διοργάνωσε ενημερωτική ομιλία στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, με στόχο τα παιδιά να μάθουν για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα μέσω ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και ευαισθητοποίηση των νέων παιδιών σε θέματα που άπτονται της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. Μέσα από το παιχνίδι αναδεικνύονται τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας, η οριακή κατάσταση που επικρατεί σε πολλά από αυτά και "εμφανίζονται" διάφοροι τρόποι επίλυσής τους.
Απώτερος στόχος της δημοτικής Αρχής Μαλεβιζίου είναι να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερα κίνητρα - ειδικά στα παιδιά - έτσι ώστε να συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων της στη δημιουργία περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών του αύριο.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση