iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΔΑΡΑ


ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΔΑΡΑ

Το περιβόητο πολυνομοσχέδιο που πρόκειται να συζητηθεί σήμερα στη Βουλή και έχει ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα στο "πόδι", καθώς περιλαμβάνει τις διατάξεις για την εργασιακή εφεδρεία, το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο και τις λοιπές δημοσιονομικές προσαρμογές, είναι ασφαλώς το πλέον "μισητό" νομοσχέδιο των τελευταίων ετών, αφού περιλαμβάνει μεγάλες περικοπές εισοδημάτων, απολύσεις κ.λπ.
Κι όμως σ' αυτό το "επάρατο" πολυνομοσχέδιο υπάρχουν και καλά νέα, έστω και μικρής κλίμακας, σε σχέση με τον όγκο των επαχθών ρυθμίσεων. Τα καλά αυτά νέα είναι το "πράσινο φως" που δίνει στις προσλήψεις 120.000 ανέργων σε ΟΤΑ μέσω των προγραμμάτων αυτεπιστασίας και άλλων 57.000 μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 6 του νομοσχεδίου, οι Δήμοι και τα Νομικά τους Πρόσωπα, με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου των ΝΠΔΔ, μπορούν (χωρίς να απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπουργικής επιτροπής) να προσλαμβάνουν προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας (κυρίως βεβαίως οικοδομικές και συναφείς ειδικότητες) με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή διακεκομμένης απασχόλησης έως 135 μέρες το χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου που πρόκειται να εκτελέσουν όπως προκύπτουν από τη σχετική μελέτη.
Η επιλογή των ανέργων, όμως, δε θα γίνεται αυτοβούλως από το δήμαρχο, αλλά με βάση ειδικούς κυλιόμενους πίνακες κατάταξης των ανέργων ανά ειδικότητα που θα καταρτίζει σε ετήσια βάση ο οικείος ΟΑΕΔ, από τους οποίους πίνακες θα αντλούν προσωπικό οι Δήμοι για τα έργα αυτεπιστασίας που θα εκτελέσουν. Οι πίνακες αυτοί πριν την οριστικοποίηση ή την επικαιροποίησή τους εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ.
Με την αίτησή του κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος δηλώνει υποχρεωτικά την ειδικότητά του, τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτει (χρονικό διάστημα εγγεγραμμένης ανεργίας, ηλικία - προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση σε ανέργους έως 29 και άνω των 55 ετών - οικογενειακή κατάσταση, ανεργία συζύγου) και επίσης μέχρι τρεις φορείς (Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Δήμων) που επιθυμεί να προσληφθεί.
Η απασχόληση γίνεται αυστηρά σε συγκεκριμένο έργο και η πληρωμή γίνεται από τις πιστώσεις του έργου αυτού. Εννοείται πως το προσωπικό αυτό απολύεται αυτοδικαίως μόλις περατωθεί το έργο ή λήξει ο χρόνος της σύμβασης.
Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο (άρθρο 36) περιλαμβάνεται και το "ξεμπλοκάρισμα" των διαδικασιών πρόσληψης ανέργων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας των φορέων της Αυτοδιοίκησης μέσω των περίφημων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που τόσο θόρυβο και υπόνοιες αδιαφάνειας ξεσήκωσαν πρόσφατα.
Εδώ φαίνεται πως οι πιέσεις της κυβέρνησης τελικά απέδωσαν και το ΑΣΕΠ αποδέχτηκε τη συμμετοχή του (που αρχικά είχε αρνηθεί), εννοείται βέβαια μόνο ως προς την επιλογή των ανέργων και όχι ως προς την επιλογή των ΜΚΟ που θα συνεργαστεί κάθε φορέας. Έτσι οι προσλήψεις των 57.000 ανέργων στα προγράμματα αυτά, που θα γίνουν ως γνωστόν μέσω ΜΚΟ, Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, Σωματείων κ.λπ., θα τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, το οποίο το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση σχετικού υποδείγματος ανακοίνωσης-πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους. Οι προσλήψεις θα αρχίσουν αμέσως μετά από τους φορείς εκείνους που έχουν ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με ΜΚΟ κ.λπ.
Εννοείται πως τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν να αφορούν κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, ενώ το ποσό της επιδότησης για κάθε μέρα πλήρους απασχόλησης είναι 25 ευρώ και έως 625 ευρώ μηνιαίως.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση