iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟ


Επιστολή προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών απέστειλε η δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη, αναφορικά με τα ζητήματα αποκέντρωσης των υπηρεσιών, αλλά και λοιπά οικονομικά ζητήματα.
Η δήμαρχος αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενό της σε θέματα που ανακύπτουν από τη συγκέντρωση υπηρεσιών και επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα σημεία, ενώ θίγει επίσης και το ζήτημα κατάργησης της ατέλειας στην ταχυδρομική αποστολή των περιφερειακών εφημερίδων.
Στο κείμενο της επιστολής, μεταξύ των άλλων, αναφέρονται τα εξής: «Σε μείζον ζήτημα εξελίσσεται η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, αλλά και της γενικότερης στήριξης ενός ορθά αποκεντρωμένου μοντέλου δράσης σε επίπεδο επιχειρήσεων, φορέων και υπηρεσιών.
Ειδικότερα στο δήμο Φαιστού, η ανάγκη στήριξης ενός συνολικού μοντέλου ανάπτυξης είναι επιβεβλημένη, καθώς μέσω αυτής μπορεί να επιτευχθεί η πολυπόθητη επανεκκίνηση της οικονομίας σε εποχές ιδιαίτερα δύσκολες. Τα φαινόμενα τού να κλείνουν επιχειρήσεις και υποκαταστήματα τραπεζών, αλλά και του να συγκεντρώνεται το σύνολο της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα μόνο σημείο, εξαιτίας των νέων συνθηκών, αποτελούν πλέον καθημερινότητα. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις, ωστόσο, λειτουργούν δυστυχώς σε βάρος της εσωτερικής αποκέντρωσης, δημιουργώντας ταυτόχρονα άνισα ισοζύγια σε επίπεδο δήμου.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι από τη μία πλευρά να συγκεντρώνονται οι υπηρεσίες σε ένα σημείο, υποχρεώνοντας τους πολίτες να διανύουν πολλαπλά χιλιόμετρα δύσβατου οδικού δικτύου προκειμένου να εξυπηρετηθούν, αλλά και από την άλλη η επιχειρηματική δραστηριότητα να περιορίζεται δραστικά πλέον στην έδρα του δήμου. Στόχος μας όμως ως δημοτική Αρχή είναι η καθολική ανάπτυξη του τόπου μας και όχι η μονομερής.
Με δεδομένο όμως πως τόσο υπηρεσίες, όπως π.χ. του ΙΚΑ, όσο και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Τυμπακίου μεταφέρονται, τα φαινόμενα συγκέντρωσης εντείνονται. Ήδη υποκαταστήματα τραπεζών αποσύρουν τη δραστηριότητά τους, καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο στην περιοχή, ενώ το οικονομικό κέντρο ακολουθεί τη λογική της συγκέντρωσης.
Στα ζητήματα αυτά έρχεται να προστεθεί και το μείζον ζήτημα του περιφερειακού Τύπου, αλλά και της κατάργησης ατέλειας στη διανομή του. Αυτή η κυβερνητική απόφαση αποτελεί άλλο ένα πλήγμα όχι μόνο στην τοπική επιχειρηματικότητα, αλλά και στη δημοκρατία, αφού μέσω της συγκεκριμένης απόφασης η ελεύθερη διάδοση των ιδεών δια του Τύπου υπάγεται πλέον στις δυνατότητες μετακίνησης που έχει ο κάθε πολίτης. Έτσι και η διανομή του περιφερειακού Τύπου, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα περιοριστεί στο κέντρο, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ενημέρωσης σε περιοχές που μέχρι πρότινος βάσιζαν το δημοκρατικό τους δικαίωμα να γνωρίζουν τα τεκταινόμενα του τόπου τους μέσα από τις σελίδες τοπικών εντύπων.
Οι συγκεκριμένες εξελίξεις δεν μπορούν παρά να δημιουργούν έντονο προβληματισμό και ανησυχία, με δεδομένες τις υφιστάμενες συνθήκες. Ως Δήμος έχουμε καταβάλλει υπεράνθρωπη προσπάθεια για αποκέντρωση των υπηρεσιών μας και για μια ανάπτυξη καθολική και ισόρροπη σε όλο το εύρος του δήμου Φαιστού.
Διερωτόμαστε ωστόσο για το αν μπορεί να υπάρξει η χάραξη μιας κεντρικής πολιτικής, η οποία δε θα συγκεντρώνει τις υπηρεσίες σε ένα μόνο σημείο, αλλά θα συμβάλλει στην ομαλή ισοκατανομή τους με γνώμονα την ευρύτερη ανάπτυξη και όχι την υπερσυγκέντρωση.
Κύριε αντιπρόεδρε της κυβέρνησης, κύριε υπουργέ, γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση της χώρας, αλλά και τις δυσκολίες και τις πιέσεις που υφίστανται. Γνωρίζουμε όμως καλύτερα τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας την οποία υπηρετούμε καθημερινά. Μετά λόγου γνώσης λοιπόν, σας διαβιβάζουμε το αίτημα να επανεξετάσετε τόσο το σχεδιασμό για την κατάργηση των υπηρεσιών, όσο και το ζήτημα μιας ισόρροπης, ακόμη και σε επίπεδο δήμων, και συνάμα δημοκρατικής και δίκαιης ανάπτυξης, έχοντας την προσδοκία πως θα εξετάσετε σοβαρά τα ενδεχόμενα και τα δεδομένα για τα οποία σας ενημερώνουμε και παραμένοντας στη διάθεσή σας για πρόσθετες διευκρινίσεις και συνεργασία».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση