iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

Δανέλλης


Υπέρ σειράς μέτρων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και της συντονισμένης καταπολέμησης της απάτης στο σύστημα του ΦΠΑ, που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τάχθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Δανέλλης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια που διεξάγεται στις Βρυξέλλες.
«Μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, όπως η σύγκλιση των διοικητικών πρακτικών και το ενιαίο ευρωπαϊκό τιμολόγιο, δεν πρόκειται να μεταμορφώσουν το σύστημα του ΦΠΑ, αλλά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Με τα μέτρα σχετικά με τη συλλογή του ΦΠΑ, που στοχεύουν στη μείωση της απάτης, τα κράτη-μέλη μπορούν να κερδίσουν μέχρι και δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.
Παράλληλα, ο Σπύρος Δανέλλης τόνισε την ανάγκη να προσαρμόζονται οι συντελεστές ΦΠΑ στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ε.Ε. και επανέλαβε το αίτημα της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού για μείωση των συντελεστών που αφορούν τις δημόσιες συγκοινωνίες και την οδική ασφάλεια. Οι προτάσεις αποτελούν συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, αφού η νομοθετική αρμοδιότητα για τη χάραξη φορολογικής πολιτικής ανήκει στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση