iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ


ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΒΟΗΘΟΣ με πείρα στην κοπή, μοντάρισμα και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου. Πληρ. Τηλ.: 2810 310378 Κωδ.193746

ΤΕΧΝΙΤΗΣ έμπειρος σε κατασκευές αλουμινίου, σιδήρου και τοποθέτηση. Πληρ. Τηλ.: 2810 310378 Κωδ.193745

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Καθαριότητας ζητείται από αντιπροσωπεία αυτόκινήτων με ημιαπασχόληση. Πληρ. Τηλ. 2810 252001, 2815 100754 Κωδ.193476

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση