iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΡΘΡΟ Γιάννη ΣηφάκηΥπάρχει και ΦΩΤΟ Γιάννη Σηφάκη


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΗΦΑΚΗ*

Είναι ένα μάθημα κατά βάθος εργαστηριακό. Μάθημα μαθητοκεντρικό με στόχο την ενεργό συμμετοχή και αυτοαντίληψη των μαθητών.
Παρέχει δεξιότητες αλλά και γνώσεις που θα τους είναι απαραίτητες για τη μετέπειτα ζωή τους και μάλιστα με το μοναδικό τρόπο τής μη τυποποιημένης παπαγαλίας, γιατί το σχολικό βιβλίο κατέχει ρόλο οδηγού έτσι ώστε οι μαθητές να μην αποστηθίζουν σελίδες γνώσεων. Παρατηρούμε δηλαδή μια αντίθεση σε σχέση με όλα τα άλλα μαθήματα, τα οποία στοχεύουν να εμπεδώσουν συγκεκριμένη θεωρητική γνώση, αλλά και να καλύψουν συγκεκριμένη ύλη.
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Παιδείας στην Τεχνολογία(International Technology Education Association - ITEA), η Τεχνολογία ως επινόηση του ανθρώπου παράγει γνώση αλλά και διαδικασίες για να αναπτυχθούν συστήματα επίλυσης των προβλημάτων του ανθρώπου. Η Τεχνολογία, επίσης, είναι αυτή η οποία κάνει τους ανθρώπους να διευρύνουν τις δυνατότητές τους τόσο σε δεξιότητες αλλά και σε παραγωγή καινούργιων γνώσεων. Είναι ακόμη εκείνη που χρησιμοποιεί τις εκάστοτε επιστημονικές γνώσεις για να δημιουργήσει ένα τεχνικό περιβάλλον που θα καλύψει τις οποιεσδήποτε ανθρώπινες ανάγκες.
Αναπτύσσει αλλά και προάγει τη συνθετική ικανότητα των μαθητών, και τούτο γιατί στο μάθημα αυτό οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν γνώσεις τις οποίες απέκτησαν ή αποκτούν από άλλα μαθήματα. Αποκτούν γνώσεις από επιστημονικά περιοδικά, εξωσχολικά βιβλία, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά ) αλλά και από συζητήσεις ακόμη.
Τους κάνει να αυτενεργούν, γιατί μέσα από το μάθημα μαθαίνουν να επιλέγουν, να σχεδιάζουν αλλά και να λύνουν προβλήματα.
Τους παρέχει τη δυνατότητα να καταλάβουν ή και να φέρουν στην επιφάνεια την εφευρετικότητά τους.
Καθοδηγεί τους μαθητές στις αρχές της ερευνητικής εργασίας γιατί χρησιμοποιούν βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, εφημερίδες αλλά και το διαδίκτυο. Μάλιστα, σε πολλούς μαθητές δίνεται η δυνατότητα πρώτης επαφής της πληροφόρησης μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες γιατί οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους.
Αναπτύσσει την επιχειρηματικότητα και την οργανωτικότητά τους. Η λειτουργία αλλά και η σύνθεση των ομάδων των μαθητών μέσα στα πλαίσια του μαθήματος έχει ως στόχο τη συνεργασία αλλά και τη συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων απέναντι στους άλλους, καθώς και το αίσθημα της κοινωνικής τους ευθύνης, χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο κάθε άνθρωπος στη σημερινή κοινωνία.
Ακόμη προσφέρει και σε άλλα μαθήματα ή σε θεσμούς, όπως είναι ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Η αναλφάβητη σύγχρονη κοινωνία είναι αυτή που σήμερα δεν έχει αναπτύξει το τεχνολογικό της αλφάβητο. Ο μονομερής θεωρητικός προσανατολισμός στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα του σύγχρονου σχολείου αποπροσανατολίζει τους μαθητές από τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής ζωής. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του υπουργείου Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ακολουθεί πιστά την παραδοσιακή ελληνική κλασική εκπαίδευση αγνοώντας τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα.
Ένας από τους βασικούς στόχους που τέθηκαν στη Λισαβόνα ήταν και η τεχνολογική κουλτούρα με την οποία ο κάθε πολίτης θα μπορεί να απολαμβάνει με την ευρεία προοπτική τη φύση, τη συμπεριφορά, τη δύναμη αλλά και τις συνέπειες της Τεχνολογίας. Αυτό νομίζω ότι το υπουργείο Παιδείας εσκεμμένα το αγνοεί στην εκπαίδευση των νέων μας, χαράσσοντας την εύκολη πορεία του θεωρητικού προσανατολισμού. Έτσι καθημερινά βλέπουμε να απαξιώνεται το ελληνικό σχολείο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά. Τα αποτελέσματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτυπώνονται στα παραγόμενα ελληνικά προϊόντα σε σχέση με τα άλλα των ευρωπαϊκών χωρών. Έχει άραγε αναρωτηθεί κανείς πόσα ελληνικά τεχνολογικά προϊόντα υπάρχουν στο σπίτι του και πόσα προέρχονται από το εξωτερικό; Πόσο στοιχίζουν τα μεν και πόσο τα δε; Τότε ίσως καταλάβουμε ότι και αυτό είναι ένα από τα σοβαρά αίτια της σημερινής μας φτώχιας...
Το μάθημα λοιπόν της Τεχνολογίας είναι μάθημα το οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται στον κορμό της γενικής εκπαίδευσης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια, και μάλιστα σε όλες τις τάξεις. Και τούτο γιατί είναι καινοτόμο και αναπτυξιακό, επειδή περιλαμβάνει και προβλέπει για τους μαθητές, σε κάθε αναπτυξιακό τους επίπεδο, δραστηριότητες, που στόχο έχουν τη ρεαλιστικότατη εξοικείωσή τους με το τεχνο-οικονομικό τους περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν αύριο ή μεθαύριο.
Τέλος, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, ακολουθούνται οι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας και τα θέματα-αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθούν οι μαθητές προσεγγίζονται διαθεματικά. Συγχρόνως όμως είναι καινοτόμο μάθημα για ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό σχολείο το οποίο χρησιμοποιεί και τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα.* Ο κ. Γιάννης Σηφάκης είναι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση