iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
οικιστές panoramic
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Προτάσεις για την βελτίωση του Νόμου τακτοποίησης αυθαιρέτων προς τον αναπληρωτή Υπουργό Ν.Σηφουνάκη από τους οικιστές Ηρακλείου


Όσο περνούν οι ήμερες, οι πολίτες , ιδιοκτήτες των αυθαίρετων κτισμάτων επισκέπτονται ολοένα και περισσότεροι ,τα τεχνικά γραφεία , ζητώντας ενημέρωση για την ένταξη των αυθαίρετων κτισμάτων τους στο ν.4014/2011.
Έτσι , , με ψηφισμένο τον νόμο , πρακτικά πλέον, διαπιστώνεται το ύψος των προστίμων .
Από μια πρώτη εφαρμογή , παρουσιάζονται οι παρακάτω αρνητικές διαπιστώσεις , όπου σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση , μεγεθύνεται το πρόβλημα δυσκολίας της μεγάλης πλειοψηφίας των ενδιαφερόμενων , να ενταχθούν σε αυτή την τακτοποίηση.
Παρουσιάζουμε κάποιες σημαντικές τέτοιες διαπιστώσεις και τολμούμε παράλληλα προτάσεις που νομίζουμε ότι θα δώσουν λύσεις σε πολλούς πολίτες να ταχτοποιήσουν τελικά αυτό το τεράστιο κοινωνικό και όχι μόνο, πρόβλημα.
Α )...Υπάρχουν πολλές περιοχές , με πληθώρα αυθαιρέτων κτισμάτων , οι οποίες ,έχουν ενταθεί στο Γ.Π.Σ. πολλές δεκαετίες πριν , έχουν αρχίσει οι πολεοδομικές μελέτες αλλά ακόμα δεν έχουν εγκριθεί τελικά, γνωρίζοντας όμως , τους προτεινόμενους ορους δόμησης , αρτιότητες κλπ . Σε όμορες από αυτές τις περιοχές , έχουν ήδη εγκριθεί τα Σ.Π. ,οπότε οι όποιες ταχτοποιήσεις τώρα, γίνονται με 70 % λιγότερο κόστος , διότι σε αυτές που στερούνται ακόμα την τελική έγκριση Σ.Π. , ο συντελεστής 2β είναι 1,7!!!πχ κτίσματα της ιδίας εποχής σε απόσταση ολίγων μέτρων έχουν 70% διαφορά προστίμου . Άδικο ...........
........ΠΡΟΤΑΣΗ ..Για όποιες περιοχές εκκρεμεί το Σ.Π. , να θεωρηθούν ότι είναι εντος Σ.Π. με συντελεστή επιβάρυνσης 1,3 και όχι 1 ,7. Δηλαδή με μια επιβάρυνση 30% και όχι 70% όπως προβλέπεται σήμερα από τον νόμο .
Β )...Μεγάλο αγκάθι ,που ανεβάζει δραστικά το πρόστιμο , είναι η παλαιότητα των κτιρίων, .π.χ. κτίσμα του 1983 ως πρώτη κατοικία 100 μ2 εντος Σ.Π. ,πληρώνει πρόστιμο 2016 ευρώ , αλλά ανάλογο ακριβώς κτίσμα του 1984 -δηλαδή μια χρονιά μετά - πληρώνει πρόστιμο 13.863 ευρώ, δηλαδή 533% περισσότερο .Εντελώς άδικο.! Η τεράστια αυτή διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και θα αποτελέσει μεγα ανασταλτικό παράγοντα για τις ταχτοποιήσεις .

.........ΠΡΟΤΑΣΗ . Για κτίσματα περιόδου εως 1983 ο συντελεστής παραμένει 0.15
Για κτίσματα της περιόδου 1984-1990 ο συντελεστής να είναι 0.50,
Για κτίσματα της περιόδου 1991-1997 ο συντελεστής να είναι 0.60,
Για κτίσματα της περιόδου 1998-2003 ο συντελεστής να είναι 0.70,
Για κτίσματα της περιόδου 2003-2008 ο συντελεστής να είναι 0.80,
Για κτίσματα της περιόδου 2009-2011 ο συντελεστής να είναι 0.90,

έτσι πχ για κτίσμα 100 μ2 πρώτη κατοικία σε περιοχή υπό τελική έγκριση Σ.Π. και Τιμή Ζώνης 850ευρω θα έχουμε σε συνδυασμό των παραπάνω 2 ( Α και Β )προτάσεων μας τα παρακάτω πρόστιμα
-για κτίσματα 1984-1990 , πρόστιμο ......6.630 ευρώ και όχι 13872 ευρώ που ισχύει τώρα
- για κτίσματα 1991-1997 , πρόστιμο .....7.950 ευρώ και όχι 13872 ευρώ που ισχύει τώρα
- για κτίσματα 1998-2003 , πρόστιμο .....9.282 ευρώ και όχι 13872 ευρώ που ισχύει τώρα
-για κτίσματα 2004-2008 , πρόστιμο .....10.688 ευρώ και όχι 17.340 που ισχύει τώρα
-για κτίσματα 2008-2011 , πρόστιμο .....11.934 ευρώ και όχι 17.340 που ισχύει τώρα .

Γ )...Οι πολύτεκνοι πολλάκις εμπλάκηκαν σε αυθαίρετες κατασκευές, για να ικανοποιήσουν το στεγαστικό πρόβλημα της οικογενείας των , όπως συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία .
........ΠΡΟΤΑΣΗ ..χρήση κοινωνικού συντελεστή με μείωση κατά 20% το πρόστιμο


Δ)...Δικαιολογημένα (πολυμελείς οικογένειες) η αδικαιολόγητα (χρήση εκμετάλλευσης ), έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα κτίσματα μεγάλου εμβαδού .Ειδικά για αυτά που κτίστηκαν μετά το 1983 , τα πρόστιμα είναι μεγάλα (σε συνδυασμό με την μεγάλη τους επιφάνεια ) και δεν θα μπορέσουν πολλοί ιδιοκτήτες να τα ταχτοποιήσουν, οπότε θα μείνουν πάλι εν αναμονή άλλων μελλοντικών ρυθμίσεων με παράταση ομηρίας κλπ .Από τις μέχρι τώρα συζητήσεις από επισκέψεις σε μηχανικούς , ζητείται καθολικά η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής .
......ΠΡΟΤΑΣΗ Για κτίσματα, που μετά την εφαρμογή των προτάσεων Α και Β , το πρόστιμο υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ να δοθεί χρόνος αποπληρωμής 60 μηνών και με ελαχίστη μηνιαία δόση 500 ευρώ.
Θεωρώ ότι οι παραπάνω προτάσεις θα δημιουργήσουν , θετική ψυχολογία για την πρόθεση τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων με τον ν 4014/2011 , αναλογιζόμενοι πάντα ότι , δυστυχώς στην μεγάλη πλειοψηφία τους, οι περιοχές αυτές , στερούνται βασικά εργαλεία σύγχρονης πόλης και διαβίωσης όπως ασφαλτόστρωση δρόμων , δίκτυα ΔΕΗ ,ΟΤΕ , ύδρευσης και αποχέτευσης , οργανωμένο πράσινο , δημοτικό φωτισμό , καθαριότητα και τόσα άλλα .

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση