iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 11 Οκτωβρίου 2011
Αρ. πρωτ.: 87333/35934

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης-Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 3570/30-9-2011 απόφασης του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με την ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας "Υφιστάμενη Πτηνοτροφική Μονάδα παραγωγής αβγών 72.000 ορνίθων και 30.000 νεοσσών πουλάδων αβγοπαραγωγής (600 ισοδύναμα ζώα) και Μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης κοπριάς (Κωδικός ΕΣΥΕ 14.4, 157.1, 241.5) στη θέση Κάλυβος Δ.Δ. Ελιάς Δήμου Χερσονήσου νομού Ηρακλείου, ιδιοκτησίας της "Ν. Συντιχάκης Ανώνυμη Πτηνοτροφική-Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία με Δ.Τ. "Αβγοπαραγωγική Κρήτης".
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω ΕΠΟ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α) από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα-πλατεία Ελευθερίας, γραφείο Νο Α7 τηλ. 2813/400.234, φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Φασουλάς Μύρων) και β) από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Μενελάου Παρλαμά 2 και Λ. 62 Μαρτύρων 417, αρμόδιος κ. Νεραντζάκης Στ., τηλ. 2810/529.253).

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Πιτσούλης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση