iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ηράκλειο 10 Οκτωβρίου 2011
Αρ. πρωτ.: 87012/35818

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ με αριθμ. Η.Π. 37111/2021/29-9-2003, διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, αντίγραφο της με αρ. πρωτ. 38552/16031/29-09-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης, σχετικά με τη διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο "Σταθμός Μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών δημοτικής ενότητας Χερσονήσου, δήμου Χερσονήσου", με αρμόδιο φορέα υλοποίησης το φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ, στην περιοχή Γούρνες στο Λιμ. Χερσονήσου, υποκατηγορίας 3 της Δεύτερης (Β') κατηγορίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/5-8-2002.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες του περιεχομένου της παραπάνω απόφασης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα, πλ. Ελευθερίας, γραφείο Νο Α6, τηλ. 2813/400.234, φαξ 2813/400.232, αρμόδιος κ. Φασουλάς Μύρων).
β) Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος (αρμόδια κ. Κανδηλογιαννάκη Μαρία, τηλ. 2813/410.123).

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Πιτσούλης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση