iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΓΙΑΤΙ


Για να ετοιμάζεται για εκ νέου κάθοδο στο ΙΚΑ Ηρακλείου από το διοικητή του Ιδρύματος Ροβέρτο Σπυρόπουλο την άλλη Τετάρτη, κάτι πρέπει να υπάρχει... Είτε θα έχουμε αποκαλύψεις, είτε ο Ροβέρτος έχει εκτιμήσει δεόντως τη δουλειά εδώ κάτω και επιλέγει το Ηράκλειο για σοβαρές ανακοινώσεις.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση