iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017

ύφεση ρεκόρ


Με κάθε νέα εκτίμηση η ύφεση του 2011 αναπροσαρμόζεται... προς το χειρότερο. Ξεκινήσαμε από το -3%, όταν γινόταν ο σχεδιασμός του μνημονίου (και βάσει αυτού καταρτίστηκε και ο προϋπολογισμός του 2011), προχώρησε στο -3,5% στις αρχές της χρονιάς, αναθεωρήθηκε ενόψει του Μεσοπρόθεσμου στο -3,8%, το Σεπτέμβριο η αναθεώρηση έλεγε «μεταξύ -4,5 και -5,5%» και τώρα... τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας θέλουν την ύφεση να διαμορφώνεται στο τρομακτικό -5,9%, ελάχιστα μόνο κάτω από το εφιαλτικό ποσοστό του 2010.
Αυτό περιλαμβάνεται σε σχετική έκθεση από τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, όπου επισημαίνεται ότι οι πρώτες ενδείξεις προσαρμογών στην ελληνική οικονομία είναι ορατές, ωστόσο η υψηλή αβεβαιότητα και η ανάγκη εντατικοποίησης της δημοσιονομικής προσπάθειας αναβάλλουν την ανάκαμψη για το δεύτερο εξάμηνο του 2012 - με δεδομένο βεβαίως το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ύφεσης που προβλέπει συνολικά για το 2012 η ίδια έκθεση (-2,7%).
Επισημαίνεται παράλληλα στην έκθεση πόσο μεγάλη "συμβολή" στην ύφεση έχουν τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση (2,5 μονάδες του ΑΕΠ το 2011 λ.χ.) και αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ληφθούν νέα μέτρα το 2012, η ύφεση θα βαθύνει και άλλο και η ανάκαμψη... θα αργήσει άλλη "μια μέρα" (χρονιά, μάλλον).
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, «οι πρώτες ενδείξεις προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας σε ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο πρότυπο έχουν αρχίσει να διαφαίνονται, καταδεικνύοντας ότι οι θυσίες αρχίζουν να έχουν αποτέλεσμα». Οι συντελούμενες αλλαγές αποτυπώνονται τόσο στη διάρθρωση της εγχώριας ζήτησης, με συρρίκνωση της κατανάλωσης και των εισαγωγών, έντονη προσαρμογή της αγοράς εργασίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους (ειδικά στον τουρισμό) και ανάκαμψη των εξαγωγών.
Ωστόσο, η ΕΤΕ τονίζει πως η μετουσίωση αυτών των ενδείξεων σε βιώσιμα συστατικά ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος και κυρίως η αναστροφή του εξαιρετικά δυσμενούς κοινωνικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος προϋποθέτουν επιμονή στην έγκαιρη και αποτελεσματική προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ομαλή εφαρμογή των αποφάσεων των ηγετών της ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου και παγίωση, το ταχύτερο δυνατό, μιας αξιόπιστης στρατηγικής συνολικής αντιμετώπισης της κρίσης χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη, η ΕΤΕ εκτιμά ότι σε τριμηνιαία βάση η ύφεση θα βαθύνει το δεύτερο εξάμηνο (εποχικά διορθωμένη μεταβολή του ΑΕΠ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), ειδικά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, οπότε και θα επικεντρωθεί σημαντικό τμήμα της ταμειακής επιβάρυνσης από τα νέα μέτρα.
Εντούτοις, ο ρυθμός συρρίκνωσης του ΑΕΠ σε ετήσια βάση αναμένεται να είναι χαμηλότερος το δεύτερο εξάμηνο του 2011, συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο, καθώς αναμένεται να ευνοηθεί στο τρίτο τρίμηνο από την καλή πορεία του τουρισμού, ενώ κατά το τέταρτο τρίμηνο η σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο θα είναι ευνοϊκή, καθώς το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο ήταν το χειρότερο της ύφεσης, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 8,8%.
Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι η σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας θα καθυστερήσει για 3-4 τρίμηνα προς το δεύτερο εξάμηνο 2012.
Για το σύνολο του 2011 η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να είναι της τάξης του -5,9%, ενώ κατά το επόμενο έτος στο -2,7% ολοκληρώνοντας έναν καθοδικό κύκλο 4,5 ετών κατά τον οποίο η σωρευτική συρρίκνωση του ΑΕΠ θα υπερβεί το 14% (θα πλησιάσει το 15%). Σε τριμηνιαία βάση το ΑΕΠ αναμένεται να σταθεροποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2012, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης να επανέλθει σε θετικό έδαφος το 4ο τρίμηνο του 2012 (+0,3%), και κατά συνέπεια διαφαίνεται ότι προσεγγίζουμε πλέον το ναδίρ του υφεσιακού κύκλου.
Η ΕΤΕ αναφέρει επίσης ότι η επίτευξη του αναθεωρημένου στόχου του προϋπολογισμού για έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 8,5% το 2011 και κάτω από το 7% του ΑΕΠ το 2012 υποστηρίζεται από δημοσιονομικά μέτρα που ισοδυναμούν σε 4,8% του ΑΕΠ για το τελευταίο πεντάμηνο του έτους και περίπου 5,0% το 2012.
«Τα μέτρα αυτά φαίνονται να έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς οδηγώντας σε διψήφια αύξηση των συνολικών εσόδων του κράτους το Σεπτέμβριο (σύμφωνα με προσωρινή εκτίμηση), αλλά επιτείνουν τις υφεσιακές πιέσεις αφαιρώντας περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ στο β’ εξάμηνο του 2011 και περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες το 2012», τονίζεται στην έκθεση.
Η ΕΤΕ υπογραμμίζει πάντως ότι το 2012 αναμένεται να είναι η πρώτη χρονιά επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ, γεγονός που, όπως λέει, αναμένεται να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.
Συνολικά, η μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης μεταξύ 2009 και 2012 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τις 9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ (από 15,5% του ΑΕΠ το 2009 στο 6,8% το 2012).

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση